iPhone 截屏

简介

Tirana Bank ka krijuar aplikacionin Winbank Mobile” për iphone, në mënyrë që ju mund të kryeni transaksionet tuaja bankare të qetë dhe të sigurtë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.
Aplikacioni Winbank Mobile ju lejon të:

•Merrni informacione mbi gjendjen dhe transaksionet e llogarive dhe kartave tuaja
•Keni një analizëtë detajuar të kredive tuaja
•Transferoni para në për llogari
•Transferoni para tek të gjitha Palët e Treta (-të bankave të tjera në Shqipëri dhe Europë)
•Paguani Kartën tuaj të Kreditit
•Kryeni pagesa si: AMC, Vodafone dhe CEZ
•Të gjeni ATM-të dhe Degët në hartë
•Kontaktoni Tirana Bank me e-mail ose telefon

Për të hyë në Mobile Banking, ju duhet të fusni kredencialet tuaja të Winbank. Në qoftë se ju nuk keni kredenciale, mund të vizitoni çdo degë të Tirana Bank dhe i merrni ato në vend.
Për më shumë informacion, ju lutemi të na kontaktoni në:

- Email: callcenter@tiranabank.al
- Tel: +355 4 2277700

Tirana Bank has created the application Winbank Mobile for your iphone, so you can do your banking transactions comfortably & safely 24 hours a day, 7 days a week.
Winbank mobile application allows you to:

•Get information on balances and transactions of your accounts and cards
•Have a detailed analysis of your loans
•Transfer money to accounts
•Transfer money to any Third Party (of other Albanian or European Banks)
•Pay Credit Cards
•Execute payments such as: AMC, Vodafone and CEZ
•Locate ATMs and Branches on maps
•Contact Tirana Bank by email or telephone

For your mobile banking access, just enter your winbank we banking set of credentials. If you don’t have one, you can visit any Tirana Bank branch and receive them ON THE SPOT.
For further information, please contact us via:

- Email: callcenter@tiranabank.al
- Tel: +355 4 2277700

新内容

版本 1.2.1

Now supporting latest iOS and iPhone devices

App 隐私

开发者Piraeus Bank S.A.尚未向 Apple 提供其隐私惯例和数据处理相关的详细信息。有关更多信息,请参阅开发者隐私政策

未提供详细信息

开发者下一次提交 App 更新时将需要提供隐私详细信息。

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App

你可能也会喜欢