Capturas de pantalla

Descripción

Tuổi thơ của bé luôn gắn liền với những lời hát ru ầu ơ từ thuở còn trong nôi. Những lời hát ru đi cùng năm tháng đó đã được chọn lọc và chia theo ba miền của việt nam sao cho phù hợp với từng vùng miền, đã được chọn lọc đưa đến các bạn trong ứng dụng của chúng tôi.
Ứng dụng bao gồm hình ảnh và âm thanh cũng như lời của bài hát, giúp các bạn có thể mở rộng các bài hát ru bạn có.
Có chế độ tự động hát theo bài, theo nhiều bài giúp các bạn có thể để máy tự ru cho bé.

Novedades

Versión 1.1

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

Update UI.

Privacidad de la app

El desarrollador (Tran Thi Thanh Huyen) no ofreció detalles sobre sus prácticas de privacidad y el envío de datos a Apple.

No se proporcionaron detalles

El desarrollador tendrá que proporcionar detalles sobre la privacidad cuando envíe su próxima actualización de app.

Compatibilidad

  • Compartir en familia

    Hasta seis miembros de una familia podrán usar esta app mientras la función Compartir en familia esté activada.

Más sobre este desarrollador

Quizás te interese