Στιγμιότυπα iPhone

Περιγραφή

- TIME Magazine’s 15 Fantastic Gadgets
“Perfect for hiking or mountain biking.”

- TUAW.com
“The GPS Kit app... has a number of excellent outdoor uses, especially [for] hiking, biking or geocaching.”

- NBC’s ‘The Browser’ Radio Show
“Most beneficial for adventure-type guys.”
_________________________________________________________

Top-of-the-line GPS system for adventurers and professionals in the great outdoors.

Designed for outdoor activities such as:
hiking, hunting, camping, skiing, cycling, geocaching, mountain biking, motorcycling, off-roading, fishing, and other romping in or out of the backcountry—ANYWHERE IN THE WORLD.

GPS Kit is a full-featured GPS system for the iPhone that combines all the functionality of expensive handheld units with the power of wireless technology. Using advanced technology optimized for the iPhone, GPS Kit offers a superbly easy-to-use system that puts data from a wide range of sensors at your fingertips.

Highest Quality Mapping
- Fastest maps in the App Store
- Smooth, elegant interaction
- Offline Mode enables use out of cell range
- No data connection required if map is cached
- Use your own map sources

Simple, Powerful Data Handling
- Mail links for Google Earth & map viewing
- Full-color thumbnails of data sets
- Group tracks and waypoints together
- Most options for export and import of data
- Open KML, KMZ, & GPX from Mail & Safari
- Attach KML & GPX files to email
- Export GPX & KML through iTunes
- Share your adventures on Facebook and Twitter

Powerful Waypoints
- Add photos and notes to waypoints
- Drag map to reposition as coordinates update
- UTM, USNG, MGRS
- Long-press to quickly drop a waypoint
- Navigate to waypoints using compass
- Magnetic compass (3GS, 4, iPad)
- Option to use current travel direction on compass
- See distance to waypoint update in real-time

Weather Stations (U.S. Only)
- Create "weather stations" to get point forecasts
- Get data specific to your fishing hole, ski tour, etc.
- Data provided by the National Weather Service
- Unlimited stations

Intelligent Data Collection
- Uses maximum GPS accuracy
- Real satellite positioning even without cell signal
- Auto-segmentation of tracks for clean tracks

Fully Customizable Dashboard
- Gorgeous high contrast display
- Huge variety of parameters and units
- Time, Trip Time, Track Time
- Elevation Change
- Formatted Position (Lat/Lng, UTM, MGRS, USNG)
- Accuracy, Speed, Odometer, Avg Speed
- Max Speed, Pace, Avg. Pace
- Moving Time, Stopped Time, Direction
- 3-Axis Inclinometer and Glide Ratio
- Customizable cell on map

Loaded with Related Utilities
- Elevation and speed graphs
- On-map tracking controls and timer
- On-map ruler
- Multi-touch area measurements

* Use of "Squawk!" requires an Internet connection and extended use may adversely impact battery life
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 8.0.4

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Bug fixes

Previous Release:
- updated to 64 bit
- updated for new screen sizes
- fixed weather stations
- fixed sharing

Απόρρητο εφαρμογής

Ο δημιουργός Garafa, LLC δεν έχει δώσει στην Apple λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τον χειρισμό δεδομένων.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες

Ο δημιουργός θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες προστασίας απορρήτου όταν υποβάλει την επόμενη ενημέρωση της εφαρμογής.

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Περισσότερα από αυτόν τον προγραμματιστή

Πλοήγηση
Πλοήγηση
Καιρός

Ίσως σας αρέσει επίσης

Πλοήγηση
Ταξίδια
Ταξίδια
Πλοήγηση
Πλοήγηση
Πλοήγηση