iPhone Screenshots

Description

Intesa Mobi aplikacija Vam omogućava da se putem Vašeg mobilnog telefona jednostavno i brzo informišete o lokacijama ekspozitura i bankomata Banca Intesa, isprobate demo verziju Intesa Mobi usluge i drugo.

Pored toga, prijavljivanjem za Intesa Mobi uslugu potpuno sigurno i jednostavno putem mobilnog telefona možete obavljati finansijske transakcije,vršiti proveru stanja po računima koje imate u Banci i još mnogo toga. Usluga je dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji, bilo gde da se nalazite, potrebno je samo  da imate mobilni telefon pri ruci i internet konekciju.
 
Po preuzimanju Intesa Mobi aplikacije svim licima (nezavisno od toga da li su klijenti Banca Intesa) dostupne su sledeće usluge:
•         Lokacije – na brz i jednostavan način možete dobiti informacije o lokaciji bankomata i ekspozitura Banca Intesa
•         Demo – isprobajte demo verziju Intesa Mobi usluge i uverite se u jednostavnost korišćenja
•         Kontaktirajte nas – kontakt podaci Banke (Kontakt centar, tehnička podrška, web, Twiter i Facebook stranice banke...)
•         mToken – jednostavna autentifikacija klijenta prilikom obavljanja transakcija putem Intesa On-line usluge, ili prilikom pristupa i obavljanja transakcija putem Intesa Mobi usluge. Za korišćenje mToken usluge potreno je da posedujete personalni kod koji možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa.
 
Prijavljivanjem za Intesa Mobi uslugu moći ćete da putem mobilnog telefona:
•         plaćate račune,
•         proveravate stanje i promet po računima, platnim karticama i kreditima koje imate u Banci,
•         vršite prenos sredstava između računa ili uplatite sredstva na kreditnu karticu,
•         proveravate kursnu listu,
•         obavljate menjačke poslove,
i još mnogo toga ...
 
Prijavljivanje za Intesa Mobi uslugu vrši se u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa.

---------------------------------------------------

Intesa Mobi application enables you to find information about Banca Intesa Beograd branch and ATM locations on your mobile phone easily and quickly, try out the demo version of Intesa Mobi service and the like.

Safe and simple sign in to Intesa Mobi service enables you to use your mobile phone to execute financial transactions, check balance on your accounts opened with the Bank and etc. The service is available 24/7, wherever you are; all you need is to have your mobile phone and internet connection.
 
After downloading Intesa Mobi application all persons (whether or not being Banca Intesa clients) will have the following services available:
•         Locations – to obtain in a safe and fast way information on Banca Intesa Beograd branches and ATM locations
•         Demo – try out the demo version of Intesa Mobi service and find how easy it is to use
•         Contact us – Bank contact data (Call center, technical support, web, twitter and facebook website...)
•         mToken – simple authentication of the client when executing transactions via Intesa On-line service, or when accessing and executing transactions via Intesa Mobi service. To use mToken service, you need a personal code which you may receive at any branch of Banca Intesa.

Intesa Mobi service will enable you to:
•         pay services,
•         check the balance and turnover on your accounts, payment cards and loans that you have with the Bank,
•         transfer funds between accounts or pay funds on your credit card,
•         check the exchange rate,
•         perform exchange operations,
and many more ...

You can apply for Intesa Mobi service at any branch of Banca Intesa.

What’s New

Version 2.0.45

Verzija koja podržava različite rezolucije ekrana.

Version that is supported at different screen resolutions.

Information

Provider
Banca Intesa ad Beograd
Size
41.5 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Serbian

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like