Snímky obrazovky

Popis

Mobilní aplikace sloužící jako univerzální autentikátor pro vícefaktorové ověřování (MFA) uživatele. Ke své funkci vyžaduje registraci proti 2Element serveru organizace, kde má být uživatelský účet ověřován.

Podporuje moderní metody ověření, včetně push notifikací a zabezpečení biometrickými údaji. Dále podporuje OTP kódy.

Více informací viz webové stránky www.2element.cz.

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář „Sonpo, a.s.“ uvedl, že součástí opatření na ochranu soukromí v této aplikaci může být zpracování dat níže popsanými způsoby. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářem.

Údaje spojené s vámi

Následující údaje mohou být shromažďovány a propojeny s vaší identitou:

  • Identifikátory
  • Údaje o použití

Postupy v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit, například v závislosti na funkcích, které používáte, nebo na vašem věku. Další informace

Podporuje

  • Rodinné sdílení

    Se zapnutým Rodinným sdílením bude moci tuto aplikaci používat až šest členů rodiny.

Také by se vám mohlo líbit