Snímky obrazovky

Popis

Staying on task seems is a real challenge for our screen-bound generation. The Be Focused lets you get things done by breaking up individual tasks among discrete intervals, separated by short breaks. It’s a surprisingly effective way to retain motivation and focus. Create tasks, configure breaks and track your progress throughout the day, week or custom period.

Key features:
- Start, pause, or skip intervals
- Auto-start the next timer (option)
- Customize the timer settings to maximize productivity:
• Work interval duration
• Short break duration
• Long break duration
• Number of intervals between long breaks
• Target number of intervals per day
- Manage your tasks
- Specify different timer settings for different tasks
- Add notes and due dates to tasks
- Estimate the number of intervals required to complete a task and track the estimation error
- View and manage completed intervals
- Customize reports for fast and easy goal tracking
- Ability to paste a task list from other apps
- Global hotkeys to start or stop the timer from any app
- Optional chronometer ticking sound
- Customizable frequency of the chronometer sound
- Wide range of alarm sounds
- Ability to adjust alarm and chronometer volumes
- Launch at startup (option)
- Also available for iPhone and iPad*
- Dark and Light mode support
- Optimized for Mac with M1

Upgrade to Pro version to:
- Sync data between iPhone, iPad and Mac *
- Use tags and filters to keep focussed
- Export data to a CSV file
- Auto backup your account data daily
- Integrate with Focus Matrix to manage tasks using urgent/important principle **
- Remove banners and ads

* Sync with iOS devices requires Be Focused Pro for iOS, sold separately.
** Integration with Focus Matrix requires the Pro version of Focus Matrix, sold separately.

Novinky

Verze 2.1.1

Fixed the problem with saving data on the latest OS versions

Hodnocení a recenze

4,8 z 5
Hodnocení: 173

Hodnocení: 173

tompak.cz ,

Does everything you need

Nice simple design, reliable and easy to use Pomodoro tracker. Does everything you need to use Pomodoro.

LukasSladky ,

Love the status bar counter

Very simple, does everything I need. The always visible remaining time is a great feature.

JayVe76 ,

Simple

Simply straighforward, easy to use, basic but useful tool!

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář „Denys Ievenko“ uvedl, že součástí opatření na ochranu soukromí v této aplikaci může být zpracování dat níže popsanými způsoby. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářem.

Údaje spojené s vámi

Následující údaje mohou být shromažďovány a propojeny s vaší identitou:

  • Poloha
  • Kontaktní údaje
  • Identifikátory

Údaje nespojené s vámi

Následující údaje mohou být shromažďovány ale ne propojeny s vaší identitou:

  • Uživatelský obsah
  • Údaje o použití

Postupy v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit, například v závislosti na funkcích, které používáte, nebo na vašem věku. Další informace

Podporuje

  • Rodinné sdílení

    Se zapnutým Rodinným sdílením bude moci tuto aplikaci používat až šest členů rodiny.

Další od tohoto vývojáře