Celestial courses 4+

Celestial Courses s.r.o.

Navrženo pro iPad

  • 5,0 • Hodnocení: 5
  • Bezplatné
  • Nabízí nákupy v aplikaci

Snímky obrazovky

Popis

S touto aplikací budete
1. Moderními technikami otvírat mysl a život novým možnostem.
2. Připravovat se na využívání svého potenciálu i aktuálních šancí.
3. Ladit ideální uchopení témat a úkolů daného astrologického období.
4. Vedenými vizualizacemi rozvíjet svou duchovní sílu a plnit si sny.
5. Postupně, vlastním tempem a se zpětnou vazbou sledovat svůj pokrok.

With this application you will
1. Use modern techniques to open your mind and life to new possibilities.
2. Prepare to use your potential.
3. Tune the life topics to their ideal form.
4. Develop your spiritual strength and fulfill your dreams through guided visualizations.
5. Follow your progress gradually, at your own pace and with feedback.

“Tak velký progres a okamžitý pracovní úspěch jsem si ani nedovedl představit. Stačí mít jen opravdu správně nastavenou hlavu. Děkuji" Lukáš
"I couldn't even imagine such great progress and immediate job success. All you have to do is to have the proper mind-set. Thanks" Lukas

„Tolik wow okamžiků. Ten moment poznání, chvilkové splynutí s vesmírem, uklidnění sama v sobě, je prostě nezapomenutelný.“ Eduše
“So many wow moments. Those moments when I realized something, the connection with the Universe, calming myself… it´s simply unforgettable.” Eduse

"Petra nám vždy přesným pojmenováním podstaty naprosto rozstřelí mysl. A pak jen žasneme, jak si díky novému obrazu sebe a světa lehce realizujeme sny." Leona a Tom
"Petra always blows up our minds by revealing the essence of problems to us. And then we just wonder how we can easily make our dreams come true thanks to a new attitude to ourselves and to the world." Leona and Tom

Když dnes začnete, můžete si zvolit:
UPGRADE PRO DUŠI: Ochutnejte zdarma harmonizující tipy a probuďte vaši vnitřní sílu.
BUĎ SVOU HVĚZDOU: 30 dní unikátních prožitků k posílení vašeho nejlepšího já.

Můžete si vybrat i další kurzy podle svého uvážení.
Stáhněte si aplikaci zdarma ještě dnes!

When you start today, you can choose:
UPGRADE FOR SOUL: Taste the harmonizing tips for free and awaken your inner strength.
BE YOUR STAR: 30 days of unique experiences to become the best of yourself and make yourself stronger.

You can choose other courses at your discretion.
Download the app for free today!

INFORMATION ABOUT THE APP AND PURCHASE OPTIONS

The download of Celestial courses is free of charge. There is no free trial. Should you use Celestial courses app, we offer one of the following options:


Payment will be charged to your credit card through your iTunes account after the trial period and when a subscription renews. A subscription renews automatically unless canceled at least 24 hours prior to the end of the subscription period. There is no increase in price when renewing. One Time Payments will only be charged one time initially.

Subscriptions can be managed and auto-renewal turned off in Account Settings in iTunes after purchase. Once purchased, refunds will not be provided for any unused portion of the term. Readout full Terms of Service and our Privacy Policy:

https://passion.io/terms-of-service
https://passion.io/privacy-policy

Novinky

Verze 3.6.14

Bugfixes

Hodnocení a recenze

5,0 z 5
Hodnocení: 5

Hodnocení: 5

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojářská společnost „Celestial Courses s.r.o.“ uvedl, že součástí opatření na ochranu soukromí v této aplikaci může být zpracování dat níže popsanými způsoby. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářskou společností.

Údaje použité k vašemu sledování

Následující údaje mohou být použity k vašemu sledování napříč aplikacemi a weby vlastněnými jinými společnostmi:

 • Kontaktní údaje
 • Identifikátory

Údaje spojené s vámi

Následující údaje mohou být shromažďovány a propojeny s vaší identitou:

 • Nákupy
 • Kontaktní údaje
 • Uživatelský obsah
 • Identifikátory
 • Údaje o použití
 • Diagnostika

Postupy v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit, například v závislosti na funkcích, které používáte, nebo na vašem věku. Další informace

Také by se vám mohlo líbit

adamfengshui
Vzdělávání
Vedené Meditace
Vzdělávání
The 24K LIFE CODE
Vzdělávání
The Final Percent
Vzdělávání
Allow by Julie-Anne Lee
Vzdělávání
Pathrive
Vzdělávání