iPhone Screenshots

Description

* Giao diện tiếng việt đơn giản, dễ sử dụng.
* Tối ưu dữ liệu & services, load nhanh.
* Tối ưu sử dụng định vị GPS, tiết kiệm pin.
* Tìm chỉ đường đến bạn bè nhanh chóng
* Thông tin vị trí được mã hoá theo tiêu chuẩn RSA.
* Cho phép gửi tin ngắn thông báo.
* Hỗ trợ Push Notification.

What’s New

Version 1.0

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Privacy

The developer, Dao Duy Quang, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like