Happenee 4+

Event management suit

SimplyApp

Designed for iPhone

    • 3.4 • 5 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

CZ: Happenee je aplikace pro návštěvníky i pořadatelé akcí, se kterou budete mít všechny důležité informace vždy u sebe. Prohlížejte program událostí, komunikujte s pořadateli, hlasujte na otázky v průběhu akce, získejte navigaci, kontakty na pořadatele, a jiné důležité detaily o navštívené akci. Navíc vždy zůstaňte informovaní o aktuálním dění.

EN: Happenee is an app for event attendees and event organizers. It helps visitors find all important information like the Program of their happenings, allows to communicate with organizers, vote in realtime, find the way to your events, and other important details about the happening. It also keeps you always up to date about the event.


CZ: PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Využijte kompletní digitální průvodce akcí, které se účastníte.

Využijte praktický přehled všech událostí, na které jste pozvaní. Snadno najděte místo konání, kontakty na pořadatele, hlasujte, a získejte přístup ke všem důležitým informacím.

PRO POŘADATELÉ
Zjednodušte si správu událostí. Sdílejte všechny informace s účastníky přes mobilní aplikaci. Pracujte aktivně s účastníky, získávejte zpětnou vazbu v reálném čase, aktualizujte program a informujte účastníky o náhlých změnách pomocí push notifikací. Analyzujte návštěvnost, oblíbenost, a exportujte praktické přehledy.

Zůstaňte s návštěvníky v kontaktu i po uspořádání akcí, pomocí online CRM.

Správu obsahu vám umožní online administrace https://www.happenee.com/

VÝBORNÉ PRO SPRÁVU A POŘÁDÁNÍ:
• Interních i externích akcí
• Firemních večírků
• Teambuildingu
• Vánočních oslav
• Prodejních a lead generation akcí
• Náborové, HR, a recruiting eventů
• Networking akcí
• Profesionálních meetups

MNOŽSTVÍ FUNKCÍ
Přidejte vlastní text (veškeré informace pro návštěvníky), vlastní obrázky (fotky prostor, či loga sponzorů), získejte okamžitá hlasování od návštěvníků nebo odezvu po skončení akce, posílejte push oznámení, RSVP, pozvánky, měřte a exportujte data o eventu k analýze a reportingu.

O HAPPENEE
Naše mise v Happenee je zpříjemnit pořádání a navštěvování eventů všech druhů. Jsme rostoucí platforma používána některými z největších firem v ČR a střední Evropě. Více na https://www.happenee.com


EN: FOR ATTENDEES
Enjoy a complete digital event guide in your pocket.

Get an overview of all happenings you're invited to. Easily navigate to the location, find important contacts, vote during the event, and always know where to find all the important information.

FOR ORGANIZERS
Simplify your event management. Share all the important information with attendees through a convenient event mobile guide. Engage your visitors, gather feedback in realtime, update program on the go, and keep your attendees in sync with unexpected changes in schedule thanks to push notifications.

After the event, analyze attendance, customer satisfaction, and export practical reports. Plus, you can always keep in touch with visitors thanks to our online CRM.

You can create and manage your content through our online admin at https://www.happenee.com/

PERFECT FOR ORGANIZING AND MANAGING

• Internal and external events
• Company events
• Teambuilding
• Christmas parties
• Sales and lead generation events
• HR and recruiting events
• Networking events
• Professional meet-ups

PLENTY OF USEFUL FEATURES
Add custom text (all information for visitors), custom images (venue photos, or sponsor logos), get immediate votes from visitors or collect after-event feedback, send push notifications, RSVP invites, measure and export data about your event for analysis and reporting.

ABOUT HAPPENEE
Our mission at Happenee is to make organizing and attending events a breeze. We're a growing platform used by many of the largest companies in Czech Republic and Central Europe. More information at https://www.happenee.com

What’s New

Version 1.31

CZ: Děkujeme, že ponecháváte aplikaci Happenee aktualizovanou. Pravidelně ji aktualizujeme, aby pěkně svištěla.
S touto aktualizací vám přinášíme:
• Drobné grafické úpravy
• Drobné úpravy a vylepšení

EN: Thanks for updating! We work round the clock to make Happenee a breeze to use. With this update we bring you:
• Minor graphic modifications
• Bunch of under-the-hood improvements

Ratings and Reviews

3.4 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

1637523 ,

No sign in?

I had an issue with entering. No button to sign in

App Privacy

The developer, SimplyApp, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • Usage Data

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity