Idekit Visual 4+

domat control system

Navrženo pro iPad

    • Bezplatné

Snímky obrazovky

Popis

Idekit je sada pro tvorbu a vývoj automatizačních projektů a software. Idekit Visual je bezplatná aplikace, která umožňuje dálkové ovládání a vizualizaci volně programovatelných hardwarových nebo softwarových platforem/regulátorů s běžícím Idekit Runtime.

S aplikací Idekit Visual máte ovládání své platformy a projektu vždy na dosah. Platformy musejí být naprogramovány a oživeny a musejí být přístupné přes internet, případně v místní síti.


Aplikace může využít LCD menu a nabízí strukturované řádkové menu jako alternativa ke složitější grafické vizualizaci, která je rovněž možná.


Podle úpravy přístupu je možné číst a měnit hodnoty, jako je teplota vlhkost, tlak, úroveň osvětlení atd., včetně potvrzování alarmů a nastavování časových programů.


Aplikace podporuje připojení více platforem a lze ji nastavit pro přístup z místní sítě nebo z internetu. Přepínání mezi místním a dálkovým přístupem je snadné a rychlé.

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář „domat control system“ uvedl, že součástí opatření na ochranu soukromí v této aplikaci může být zpracování dat níže popsanými způsoby. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářskou společností.

Údaje nejsou shromažďovány

Vývojář neshromažďuje z této aplikace žádné údaje.

Postupy v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit, například v závislosti na funkcích, které používáte, nebo na vašem věku. Další informace

Více od této vývojářské společnosti

Také by se vám mohlo líbit

Nástroje
Nástroje
Nástroje
Nástroje
Nástroje
Nástroje