Jablotron Living Technology 4+

JABLOTRON ALARMS a.s.

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Mobilní aplikace JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY Vás pomocí 3D technologie detailně seznámí s rekuperaci Futura a to i v reálné velikosti u Vás doma.
Moderní nízkoenergetické a pasivní domy se bez řízeného větrání neobejdou a rekuperační jednotky jsou proto již standardním vybavením novostaveb.
Představujeme Vám novinku pro větrání rodinných domů - rekuperační jednotku Futura.
- Bezkonkurenčně nejnižší spotřeba i v mrazech
- Opravdový vnitřní komfort bez přesoušení
- Rozsáhlá základní výbava
- Autonomní chod a Jednoduché ovládání
- Provázanost s ostatními produkty Jablotron

Vyzkoušejte Futuru v rozšířené realitě!
Futuru si můžete prohlédnout v aplikaci jako 3D model nebo v Rozšířené realitě (AR – Augmented Reality) pomocí markeru, kterým je dokument (Návod k aplikaci). Tento dokument naleznete v sekci – Informace, stačí pak pouze dokument vytisknout.
Ideální podmínky pro využití AR je nepomačkaný marker a dobré světlo. Marker můžete položit na stůl, nebo umístit na zeď.
Po levé straně displeje jsou body s různými stavy Futury (režim Futura), a různými stavy ventilace (režim Dům).

-------


Using 3D technology, JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY mobile applications will acquaint you with Futura recovery, even scaled to the real size of your home.
Modern low-energy and passive houses without controlled ventilation cannot do and heat recovery units are therefore already standard equipment in new buildings.
We introduce news to the ventilation of houses - Futura recovery unit.
- Unrivaled lowest consumption even in frost periods.
- Real indoor comfort without excessive drying.
- Extensive basic equipment
- Autonomous operation and easy control
- Compatibility with other Jablotron products

Try Futura augmented reality!
Futura can be viewed as a 3D model or augmented reality (AR - Augmented Reality) using a marker, which is a document (Application Instructions). This document can be found in the section - Information, then simply print the document.
Ideal conditions for using the AR marker is uncurled and good light. The marker can lay on the table or be placed on a wall.
On the left side of the display there are points with different states of Futura (Futura mode), and various ventilation conditions (House mode).

What’s New

Version 1.1

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Opravy chyb, optimalizace.
Bugs fixes, optimalization.

App Privacy

The developer, JABLOTRON ALARMS a.s., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education