Jadrová energia a energetika 4+

Simopt, s.r.o.

Designed for iPad

    • Free

iPad Screenshots

Description

„Jadrová energia a energetika” je moderná elektronická publikácia, ktorá prostredníctvom pútavého výkladu, spojeného s množstvom interaktívnych prvkov, objasňuje základné princípy a fakty z oblasti mierového využitia jadrovej energie. Prevádzkovanie jadrových elektrární, dôležitej súčasti energetických zdrojov vyspelých štátov, je často diskutovanou témou v rôznych spoločenských skupinách. Dôležitá je predovšetkým pravdivá informovanosť širokej verejnosti o výhodách, technických riešeniach, ale aj o rizikách a bezpečnostných opatreniach v celej oblasti jadrového priemyslu.
Podľa internetového prieskumu je “Jadrová energia a energetika” najobsiahlejšou elektronickou multimediálnou publikáciou na svete, venovanou popularizácii jadrovej energetiky. Vďaka ľahko zrozumiteľným textom, interaktivite a bohatej kolekcii ilustračných doplnkov určite patrí k moderným vzdelávacím a informačným titulom súčasnej doby.

Stručný obsah publikácie

•Jadrová energia – Rádioaktivita, ionizujúce žiarenie, zdroje žiarenia, polčas rozpadu, veličiny a jednotky, …

•Jadrová energetika – Typy jadrových reakcií, regulácia, moderátor, absorbátor, chladivo, najväčšie elektrárne, …

•Jadrové palivo – Výroba, obohatenie, palivový cyklus, medzisklad, prepracovanie, konečné uloženie, …

•Jadrový reaktor – Tlakovodný, varný, ťažkovodný, plynom chladený, vysokoteplotný, rýchly reaktor, termojadrová syntéza, …

•Rádioaktívne odpady – Vznik, druhy, spracovanie, konečné uloženie odpadov, …

•Bezpečnosť jadrových elektrární – Jadrová bezpečnosť, vonkajšie vplyvy, stupnica INES, havárie, životné prostredie, …

•Atóm v čase – Historické míľniky na prehľadnej časovej osi.

A čo Vás čaká v jednotlivých kapitolách tejto elektronickej publikácie?
Celý výkladový text (72 multimediálnych stránok, 81 000 slov) je doplnený množstvom ilustračných grafických materiálov. Súčasťou publikácie je 336 fotografií v 60 tematických fotogalériách, 45 ilustračných nákresov a grafov, 31 interaktívnych schém a 31 videí a 3D modelov. Pre odľahčenie sú čitateľom v priebehu výkladu prezentované rôzne zaujímavosti, ktoré im názornou formou pomôžu urobiť si ucelenejší obrázok o preberanej problematike. Každá kapitola končí blokom testov, v ktorých si čitatelia môžu overiť svoje vedomosti.
Vznik slovenskej verzie a jej bezplatnú distribúciu podporila spoločnosť VUJE, a.s.

What’s New

Version 2.3

Drobné úpravy a zlepšenia.

App Privacy

The developer, Simopt, s.r.o., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Travel
Education
Health & Fitness
Education
Games

You Might Also Like

Books
Books
Books
Books
Books
Books