Mimida 17+

Shenzhen X.L.T. International Electronics Co., Ltd

Navrženo pro iPhone

    • 3,0 • Hodnocení: 2
    • Bezplatné

Snímky obrazovky iPhonu

Popis

Mimida App, designed for Mimida Scooter, it can show you the status of your Scooter any time and record your active track easily. By using Mimida App, you can
*View real-time speed
   *View scooter's battery
   *View the total mileage of the scooter and the current mileage
   *Switch on/off scooter's light
   *Adjust scooter's gear
   *Customized vehicle Bluetooth name and password
   *Scooter's system self check

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
The App requires iOS7.0 or higher.

Novinky

Verze 1.2

Update UI.

Hodnocení a recenze

3,0 z 5
Hodnocení: 2

Hodnocení: 2

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář Shenzhen X.L.T. International Electronics Co., Ltd nesdělil společnosti Apple podrobnosti o svých opatřeních na ochranu soukromí a o nakládání s daty. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářem.

Podrobnosti nebyly poskytnuty

K doplnění podrobných informací o ochraně soukromí bude vývojář vyzván při zveřejnění příští aktualizace pro tuto aplikaci.

Také by se vám mohlo líbit

Nástroje
Nástroje
Nástroje
Nástroje
Nástroje
Nástroje