Screenshots

Description

-> česká verze níže

With the "MUNI buildings" to get a comprehensive overview of all the buildings of Masaryk University, not only in Brno. And there is not enough! MU owns over 100 buildings and uses over 200 other buildings. The application gives you access to university buildings and their location shown on the map and other useful information.

Navigation
You do not know how to get the building? Using your GPS smartphone application will always show the right way, whether on foot or in the car!

List Building
The buildings are arranged according to the jurisdiction of the faculty or university (University Campus, University, Accommodation and Catering Services, Libraries)

Display the map
Each building is shown on the map on the basis of precise positioning. The character set for display in the map building based on the individual logos and characters faculties or abbreviations (eg UCB, SKM)

Language
The application is available in Czech and English.

Mobile guide contains
- list Building Masaryk University
- navigation to buildings
- structure of the building under the jurisdiction of the faculty or the university
- information on buildings and useful links
- display the location of the building on the map
- fulltext search
- favorite buildings


----------------------- česká verze -----------------------

S aplikací „MUNI buildings“ získáte ucelený přehled o všech budovách Masarykovy univerzity, nejen v Brně. A že jich není málo! MU využívá přes 300 budov, z toho více než 100 vlastní. Aplikace vám zpřístupní tyto budovy, včetně jejich půdorysu a umístění, zobrazení na mapě a dalších užitečných informací.

Navigace
Nevíte jak se k budově dostat? S využitím GPS vašeho chytrého telefonu vám aplikace vždy ukáže správnou cestu, ať jdete pěšky nebo jedete autem!

Seznam budov
Budovy jsou přehledně uspořádány podle příslušnosti k fakultě nebo jiné části univerzity (Univerzitní kampus, Rektorát, Správa kolejí a menz, Knihovny).

Zobrazení v mapě
Každá budova je na mapě zobrazena na základě přesně určené polohy a volitelně i půdorysem. Znaková sada pro zobrazení budov v mapě vychází z jednotlivých log a znaků fakult nebo běžně užívaných zkratek (např. UKB, SKM).

Jazykové verze
Aplikace je dostupná v českém i anglickém jazyce.

Mobilní průvodce obsahuje
- seznam budov MU
- navigace k budovám
- členění budov podle příslušnosti k fakultě nebo jiné části univerzity
- informace o budovách a užitečné odkazy
- zobrazení polohy budovy na mapě
- fulltextové vyhledávání
- oblíbené budovy

What’s New

Version 2.1.0

- smart full-text search
- run default navigation app directly from the building-info screen

Information

Provider
Masaryk University
Size
41.7 MB
Category
Navigation
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2017 Facility Management Division SUKB MU
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like