MUNI Buildings 4+

Masaryk University

Navrženo pro iPad

    • 4,5 • Hodnocení: 2
    • Bezplatné

Snímky obrazovky

Popis

-> česká verze níže

With the "MUNI buildings" to get a comprehensive overview of all the buildings of Masaryk University, not only in Brno. And there is not enough! MU owns over 100 buildings and uses over 200 other buildings. The application gives you access to university buildings and their location shown on the map and other useful information.

Navigation
You do not know how to get the building? Using your GPS smartphone application will always show the right way, whether on foot or in the car!

List Building
The buildings are arranged according to the jurisdiction of the faculty or university (University Campus, University, Accommodation and Catering Services, Libraries)

Display the map
Each building is shown on the map on the basis of precise positioning. The character set for display in the map building based on the individual logos and characters faculties or abbreviations (eg UCB, SKM)

Language
The application is available in Czech and English.

Mobile guide contains
- list Building Masaryk University
- navigation to buildings
- structure of the building under the jurisdiction of the faculty or the university
- information on buildings and useful links
- display the location of the building on the map
- fulltext search
- favorite buildings


----------------------- česká verze -----------------------

S aplikací „MUNI buildings“ získáte ucelený přehled o všech budovách Masarykovy univerzity, nejen v Brně. A že jich není málo! MU využívá přes 300 budov, z toho více než 100 vlastní. Aplikace vám zpřístupní tyto budovy, včetně jejich půdorysu a umístění, zobrazení na mapě a dalších užitečných informací.

Navigace
Nevíte jak se k budově dostat? S využitím GPS vašeho chytrého telefonu vám aplikace vždy ukáže správnou cestu, ať jdete pěšky nebo jedete autem!

Seznam budov
Budovy jsou přehledně uspořádány podle příslušnosti k fakultě nebo jiné části univerzity (Univerzitní kampus, Rektorát, Správa kolejí a menz, Knihovny).

Zobrazení v mapě
Každá budova je na mapě zobrazena na základě přesně určené polohy a volitelně i půdorysem. Znaková sada pro zobrazení budov v mapě vychází z jednotlivých log a znaků fakult nebo běžně užívaných zkratek (např. UKB, SKM).

Jazykové verze
Aplikace je dostupná v českém i anglickém jazyce.

Mobilní průvodce obsahuje
- seznam budov MU
- navigace k budovám
- členění budov podle příslušnosti k fakultě nebo jiné části univerzity
- informace o budovách a užitečné odkazy
- zobrazení polohy budovy na mapě
- fulltextové vyhledávání
- oblíbené budovy

Novinky

Verze 2.1.0

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

- smart full-text search
- run default navigation app directly from the building-info screen

Hodnocení a recenze

4,5 z 5
Hodnocení: 2

Hodnocení: 2

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář Masaryk University nesdělil společnosti Apple podrobnosti o svých opatřeních na ochranu soukromí a o nakládání s daty.

Podrobnosti nebyly poskytnuty

K doplnění podrobných informací o ochraně soukromí bude vývojář vyzván při zveřejnění příští aktualizace pro tuto aplikaci.

Další od tohoto vývojáře

Manuály
Životní styl
Časopisy a noviny
Vzdělávání

Také by se vám mohlo líbit

Cestování
Navigace
Cestování
Cestování
Navigace
Cestování