NTS SR 17+

Narodna Transfuzna Sluzba SR

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Funkcie pre registrovaného a neregistrovaného používateľa aplikácie:
možnosť objednať sa na darovanie krvi a plazmy,
prehľad kamenných a mobilných odberových pracovísk NTS SR s odberovými hodinami a kontaktami,
praktické informácie o darcovstve ako: aktuálne usmernenia o krvi a o plazme,
zobrazenie pracovísk na prehľadnej mape s možnosťou spustiť navigáciu k pracovisku v aplikácií Google MapsFunkcie pre registrovaného používateľa aplikácie:
elektronický preukaz darcu krvi s evidenčným číslom, krvnou skupinou, fenotypom a čiarovým kódom,
grafické znázornenie času zostávajúceho do ďalšieho možného termínu odberu celej krvi alebo plazmy (pri rozpore medzi najbližším odberom navrhnutým
aplikáciou a lekárom, rešpektujte pokyny lekára),
údaje o absolvovaných odberoch, napr. dátum odberu, pracovisko, kde sa vykonal odber, odobraté množstvo krvi, dĺžka odberu,
výsledky krvného obrazu s grafickým znázornením trendu parametrov v čase,
výsledky krvného tlaku v grafickom znázornení,
informácie o počte odberov a nároku na ocenenie, prehľad min. počtu odberov pre získanie jednotlivých ocenení,
notifikácie o blížiacom sa termíne odberu celej krvi alebo plazmy

What’s New

Version 1.0.20

Oprava chýb

App Privacy

The developer, Narodna Transfuzna Sluzba SR, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Health & Fitness
  • Contact Info
  • Sensitive Info

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Identifiers
  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Medical
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness