Zrzuty ekranu

Opis

Smart Watering Made Simple. Connect your Rain Bird controller to your mobile device to turn on sprinklers, set up customized watering schedules, and automate weather adjustments, saving you water and money.

Compatible with the following Rain Bird controller models:
ST8-WIFI
ESP-TM2
ESP-RZXe
ESP-Me
ESP-ME3

For more information:
http://wifi.rainbird.com
1-800-RAINBIRD

Co nowego

Wersja 2.16.2

* Miscellaneous bug fixes

Oceny i recenzje

4.1 z 5
Ocen: 15

Ocen: 15

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Rain Bird Corporation) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Dane użycia
  • Diagnostyka

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Podobna muzyka