Robot Emil 4 4+

Indicia, s.r.o.

Navrženo pro iPad

    • 5,0 • Hodnocení: 1
    • Bezplatné

Snímky obrazovky

Popis

Emil nie je hra. Emil je vzdelávací, výnimočný a zábavný.
Emil je zábavný, nie je však zábavou na jednu či dve chvíle. Orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi.

Vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, zároveň tiež v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Emil prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.

Novinky

Verze 1.5.5

Small fixes in login process

Hodnocení a recenze

5,0 z 5
Hodnocení: 1

Hodnocení: 1

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojářská společnost Indicia, s.r.o. nesdělila společnosti Apple podrobnosti o svých opatřeních na ochranu soukromí a o nakládání s daty. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářskou společností.

Podrobnosti nebyly poskytnuty

K doplnění podrobných informací o ochraně soukromí bude vývojářská společnost vyzvána při zveřejnění příští aktualizace pro tuto aplikaci.

Více od této vývojářské společnosti

Také by se vám mohlo líbit

Vzdělávání
Vzdělávání
Vzdělávání
Vzdělávání
Vzdělávání
Vzdělávání