Uniqa SafeLine 4+

Cebia, spol. s r.o.

Navrženo pro iPhone

    • Bezplatné

Snímky obrazovky iPhonu

Popis

UNIQA SafeLine je unikátní a inovativní služba pro motoristy. Díky telematice pomáhá SafeLine v případě potřeby okamžitě řešit krizové situace a dokáže spravedlivě počítat pojistné podle ujetých kilometrů:


• Nárazové čidlo telematické jednotky SafeLine instalované ve vozidle automaticky hlásí nehodu asistenční centrále. Operátor volá řidiče, aby s ním specifikoval potřebnou pomoc. Nezdaří-li se kontakt navázat a vozidlo nepokračuje v jízdě, pošle operátor ihned na přesně lokalizované místo záchranáře. Čas rozhoduje o životě a zdraví posádky.
• Při závadě na vozidle nebo defektu pneumatiky během jízdy je možné přes nouzové tlačítko nebo přes tuto mobilní aplikaci přivolat asistenci. Pomoc asistenční služby lze využít také např. při náhlé nevolnosti řidiče.
• UNIQA SafeLine optimalizuje pojistné podle počtu najetých kilometrů a druhu komunikací.
• Dojde-li k odcizení vozu, operátoři díky jednotce SafeLine auto snadno a rychle lokalizují a za pomoci policie vrátí majiteli.


Aplikace UNIQA SafeLine umí pro Vaše potřeby analyzovat styl řízení vozu nazývaný „Chování řidiče“ (nemá vliv na Vaši pojistku) a základní statistické údaje o najetých kilometrech, rychlosti, průběhu jízdy atd. Data v aplikaci jsou přístupná pouze Vám po zadání hesla, které obdržíte e-mailem při aktivaci jednotky SafeLine instalované do Vašeho vozidla.

Další služby: Přehled jízd, OnLine vyhledání vozidla na mapě, hlášení překročení předem nastavené rychlosti, hlášení opuštění zóny zájmu, zpětná analýza jízdy. Služby jsou dostupné dle typu telematické jednotky instalované ve vozidle.


Chování řidiče je týdenní hodnocení od 0 do 100 a vyjadřuje celkovou dynamiku stylu řízení vozu kdy „0“ reprezentuje vysoce dynamický styl (0-30 je „Řidič závodník“) a „100“ reprezentuje klidný a rozvážný styl řízení (80-100 je „Řidič gentleman“).


Zároveň výpočet „Chování řidiče” zohledňuje chování všech ostatních řidičů Skupiny se zařízením UNIQA SafeLine a to tak, že:


• Řidič s Celkovým hodnocením „0“ je nejdynamičtější řidič celé Skupiny
• Řidič s Celkovým hodnocením „50“ představuje řidiče jehož dynamika řízení je přesný průměr celé Skupiny
• Řidič s Celkovým hodnocením „100“ je nejklidnější a nejrozvážnější řidič celé Skupiny


Celkové hodnocení je týdně průměrovaná hodnota „Chování řidiče“ od počátku aktivace produktu UNIQA SafeLine.
Parametry „Chování řidiče“ jsou:

• Prudké brždění
• Prudké zrychlení
• Rychlý průjezd zatáčkou
• Rychlá změna jízdních pruhů


Každý z těchto „Parametrů“ má vliv na „Chování řidiče“ a vyjadřuje průměrný týdenní počet „Událostí“ na 100 Km.


Událost je situace, při které dojde k překročení „Hraniční hodnoty“ pro jednotlivé „Parametry“.


Hraniční hodnota je závislá na čase, směru a rychlosti a pro každý „Parametr“ je jinak definovaná. Algoritmus vypočtu a nastavení „Hraničních hodnot“ je vlastnictvím firmy Octotelematics.


UPOZORŇUJEME: Tuto aplikaci lze použít pouze v případě aktivace služeb „UNIQA SafeLine“ které slouží jako doplněk k pojištění vozů od pojišťovny UNIQA.


Stáhněte si mobilní aplikaci Uniqa SafeLine, požádejte pojišťovnu UNIQA o aktivaci služeb SafeLine k Vašemu pojištění vozu a získáte přístup k celé řadě výhod.

Hodnocení a recenze

1,0 z 5
Hodnocení: 1

Hodnocení: 1

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojářská společnost „Cebia, spol. s r.o.“ uvedl, že součástí opatření na ochranu soukromí v této aplikaci může být zpracování dat níže popsanými způsoby. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářskou společností.

Údaje nejsou shromažďovány

Vývojářská společnost neshromažďuje z této aplikace žádné údaje.

Postupy v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit, například v závislosti na funkcích, které používáte, nebo na vašem věku. Další informace

Více od této vývojářské společnosti

Také by se vám mohlo líbit

Tichý jazyk
Vzdělávání
Farma Kublák Fryčovice
Manuály
FISHAPP.CZ
Manuály
Vividbooks Fyzika
Vzdělávání
eTechničák
Manuály
Muzeum Tatra
Vzdělávání