iPad Screenshots

Description

Aplikace je zaměřena na procvičování jednotlivých větných členů ve větách jednoduchých. K dispozici je sada úkolů pro procvičení větných členů (podmět, přísudek, přívlastek, předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu, doplněk), samostatnou část tvoří trénink rozboru vět (přiřazování správného větného členu k příslušnému slovu ve větě). Aplikace statisticky vyhodnocuje úspěšnost plnění jednotlivých úkolů a vše zobrazuje na přehledném grafu.

Verze 1.0 obsahuje celkem 80 vět. Funkce aplikace a databáze vět budou rozšiřovány zdarma v dalších updatech aplikace.

What’s New

Version 1.5

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Compatibility with iOS 11+

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Kamil Kopecky, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like