iPhone Screenshots

Description

V dnešní době je mobilní telefon používán k mnoha jiným účelům, než je telefonování. Pořizování fotek, e-mailová komunikace, navigace v mapě, poslech hudby nebo hledání v jízdních řádech jsou dnes jedny z běžných činností na chytrém mobilním telefonu. Ne vždy si ale přejete být rušeni hovory. Není úplně žádoucí brát hovory během jednání nebo během zasloužené dovolené. Možná můžete hovor vzít, ale určitě ne vyřídit. Telefon není možné jednoduše „přepnout na tichý profil nebo nebrat“, jak je to dosud častou praxí. Dále, pokud se nacházíte po určitou dobu mimo signál, volajícím se ozývá jen něco jako „Volaný je dočasně nedostupný, zkuste zavolat později.“ a vy se nemáte jak postarat o volajícího zákazníka. Proto jsme pro vás vytvořili aplikaci Vodafone OneNet pro chytré mobilní telefony.

- Aplikace umožňuje nastavit tzv. Důvod nepřítomnosti. Tedy hlášku, která volajícímu oznámí, že nemůžete hovor vyzvednout, z jakého důvodu a také kdy to bude opět možné. Zároveň mu nabídne možnost spojit se přímo s vaším kolegou, kterého si v aplikaci nastavíte, anebo přepojit do hlasové schránky. Hláška je stále aktivní, i když telefon vypnete nebo se nacházíte mimo signál. Máte tím také jistotu, že o volajícího je vždy „postaráno“. Můžete si nastavit čísla, která se vám mohou dovolat přímo za každých okolností, např. rodinní příslušníci, váš nadřízený, apod.

- Aplikace také slouží jako komfortní vstup do Vodafone OneNet mobilní samoobsluhy. Vodafone OneNet mobilní samoobsluha umožňuje nastavení dalších služeb, jako je například přesměrování telefonu, přesměrování hlasových zpráv na e-mail nebo zjištění množství vyčerpaných dat z vašeho datového tarifu.

- Aplikaci mohou použít jen zákazníci Vodafone OneNet v České Republice.

Zásady ochrany osobních údajů naleznete na http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/

EN:

- There is number of ways the mobile phone can be used these days - other than making phone calls. Taking photos, e-mail communication, road navigation, listening to music or searching in public transportation time table are now common tasks done on a smart phone. Not always you want to be disturbed by phone calls. It is not completely desirable to answer calls during meeting or vacation time. You may be able to answer, but certainly not solve. The phone cannot be simply “switched to silent profile or left ringing” as it is a common practice till now. Further on, if you are out of network reach for certain time, the caller hears just something like “The called party is not reachable, try again later”. How to serve valuable customer at the moment? This is why we created Vodafone OneNet smartphone application for you.

- The application allows to set so called Absence Reason. This means an announcement to the caller informing him that you are not able to answer the call, what is the reason for that and when it will be possible to reach you again. At the same time it offers a possibility to reconnect to your colleague set previously in the app or to connect caller to your voicemail. The announcement stays active even when your phone is off or you are out of network signal reach. You are sure that the caller is always “treated” well whenever you are. You can also set phone numbers which will always reach you, for example family members or your manager.

- The application is also a comfort way to access Vodafone OneNet mobile self-care. Vodafone OneNet mobile self-care allows you to setup more services like for example call forward, voice mail to e-mail or to find out your data plan usage.

- The application can be used only by Vodafone OneNet Czech Republic customers.

- Privacy policies are available on http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/

What’s New

Version 1.1

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

- Opravy drobných chyb

- Minor bug fixes

Ratings and Reviews

1.1 out of 5
61 Ratings

61 Ratings

alexandros368363638292 ,

Useless app

You can't even check your data usage. First page to block/forward calls. Why?

KopDoRiti ,

useless

Completely useless unstable app. If you want to check your stats,you are forwarded to the web. No sense to use this app + dropping

TheLegs ,

Barely useful

Most of the self-care portion is managed through the website, so what's the benefit of installing this application?

Information

Provider
Vodafone Czech Republic a. s.
Size
3.2 MB
Compatibility

Requires iOS 7.1 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Czech

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like