iPhone-Screenshots

Beschreibung

Với mục đích kết nối và tạo điều kiện cho các shop bán lẻ quần áo thời trang và khách hàng trao đổi và mua bán với nhau. Nội dung của App được phân chia thành hai phần Cũ và Mới.
Trong mỗi phần người dùng có thể đăng theo danh mục, bài viết thuộc danh mục và bình luận cho bài viết đó. Ngoài ra người dùng có thể tạo tài khoản cá nhân, kết bạn, chát và quản trị thông tin cá nhân.
Với chức năng tìm kiếm, người dùng có thể tìm kiếm danh mục và bài viết dựa theo tiêu đề.

App-Datenschutz

Der Entwickler, Thi Ngoc Nguyen, hat Apple keine Details über die eigenen Datenschutzrichtlinien und den Umgang mit Daten bereitgestellt. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Entwicklers.

Keine Details angegeben

Der Entwickler muss bei der Übermittlung seiner nächsten App-Aktualisierung Angaben zum Datenschutz machen.

Support

  • Familienfreigabe

    Wenn die Familienfreigabe aktiviert ist, können bis zu sechs Familienmitglieder diese App verwenden.

Das gefällt dir vielleicht auch

Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping