Screenshots

What’s New

Version 2.5.3

Opis zmian:
W opcji (wykryj tekst” dodaliśmy funkcję szybkiego skanowania i rozpoznawania tekstów. Została ona zoptymalizowana nie tylko do odczytywania napisów z kartek, opakowań, ekranów komputerowych, itp. Ale również wszelkiego rodzaju napisów, które można spotkać np. w przestrzeni miejskiej: szyldy sklepów, tradycyjne i elektroniczne tablice informacyjne. W pewnym zakresie funkcja ta działa nawet gdy przeprowadzamy skanowanie w jadących pojazdach. Powodzenia w odczytywaniu Świata! :D
Ważne! Do skanowania tekst musi być ułożony poprawnie – tak jak do czytania.
W funkcji szybkiego rozpoznawania tekstu wprowadziliśmy kilka przełączników i gestów pozwalających na dostosowanie różnych parametrów jej działania, np. gest potrząśnięcia włącza i wyłącza diodę a Magic tap (dwukrotne stuknięcie dwoma palcami) wstrzymuje czytany przez syntezę tekst i inicjuje czytanie na żądanie.
Jeśli chcesz odczytać mały napis np. z przycisku od pilota TV, to weź czystą kartkę, zrób w niej mały otwór, umieść w nim przycisk i przeprowadź skanowanie z rozpoznaniem tekstu. Jeśli ponownie chcesz usłyszeć napis na przycisku, to przykryj go na chwilę palcem i odkryj.
Dla dokładniejszego zapoznania się z możliwościami funkcji skanowania i rozpoznawania tekstów przydatna może się okazać konsultacja wzrokowa z osobą widzącą.

Description of changes:
In the option (detect text) we have added the function of quick scanning and recognition of texts. It has been optimized not only for reading inscriptions from cards, packaging, computer screens, etc. But also all types of inscriptions that can be found e.g. in urban space: shop signs, traditional and electronic information boards. To some extent, this function works even when scanning in moving vehicles. Good luck reading the world!: D
Important! For scanning, the text must be positioned correctly - as for reading.
In the quick text recognition function we have introduced several switches and gestures that allow you to adjust various parameters of its operation, e.g. a shake gesture turns the diode on and off and the Magic tap (double-tap with two fingers) pauses the text read by the synthesis and initiates reading on demand.
If you want to read a small inscription, e.g. from a TV remote button, take a blank page, make a small hole in it, place a button in it and perform a scan with text recognition. If you want to hear the button again, cover it with your finger for a moment and discover it.
A visual consultation with a sighted person may be useful for a better understanding of the possibilities of scanning and recognizing texts.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Information

Provider
Transition Technologies S.A.
Size
125.4 MB
Category
Utilities
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English, Croatian, Dutch, German, Greek, Italian, Norwegian Bokmål, Polish, Russian, Serbian, Simplified Chinese, Spanish, Turkish

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2015 Transition Technologies S.A.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like