ОББ Мобай‪л‬ 17+

United Bulgarian Bank

    • 3,2 • 13 Bewertungen
    • Gratis

Screenshots

Beschreibung

ОББ Мобайл – банкирайте удобно и сигурно през телефона си!

Все още не сте клиент на ОББ? Това не е проблем – станете наш клиент директно в приложението - отварянето на разплащателна сметка отнема само няколко минути.

ОББ Мобайл ви дава още много възможности като:

Сигурен и бърз вход - с биометрия или ПИН код

Управление на сметки и карти
Следите баланс и движения по сметки, филтрирате по собствени критерии, споделяте лесно номер на сметка (IBAN), управлявате картите си, включително функция за блокиране и активиране, добавяте карти към Google и Apple Pay

Преводи
Извършвате преводи между собствени сметки, нареждате незабавни преводи в лева към трети лица, валутни и бюджетни преводи. Лесно и бързо регистрирате и плащате битови сметки, създавате шаблони за повтарящи се плащания, сканирате IBAN с камера, пазарувате сигурно онлайн с 3D Secure биометрично потвърждаване на картови трансакции

Продукти
Заявявате продукти изцяло дигитално за минути: потребителски кредит, овърдрафт, дебитна и кредитна карта с възможност за избор на банков клон за получаването им, инвестиционен план, разплащателна сметка, депозит

Застраховки
Сключвате застраховка Помощ при пътуване или застраховка Гражданска отговорност от ДЗИ, с възможност да проверявате подробности по застрахователната си полица в ОББ Мобайл и да получавате напомнящи известия за предстояща вноска или изтичаща полица

Допълнителни продукти - електронни винетки - уикенд, седмична, месечна, тримесечна или годишна винетка с незабавно активиране

Център за известия с история на картовите разплащания

Решения за бизнес клиенти - Подпис през ОББ Мобайл на документи, създадени в ОББ Онлайн

Ако сте клиент на ОББ и имате потребителско име и парола за онлайн банкиране ОББ Онлайн, след активиране и вход в приложението ще получите в реално време своето мобилно банкиране ОББ Мобайл.

Ако все още нямате онлайн банкиране ОББ Онлайн, може да направите своята регистрация на адрес https://ebb.ubb.bg/ebankreg

При въпроси или предложения, може да ни намерите на: 0700 117 17; *7171; +3592 4831717 или www.ubb.bg

Приятно мобилно банкиране, ОББ АД


UBB Mobile – bank conveniently and securely through your phone!

Not a client yet? It is not a problem- you can become one right in the app – opening a current account takes only few minutes.

UBB Mobile gives you many more options, such as:

Safe Login- with biometrics or PIN code

Manage your accounts and cards
Monitor account balances and movements, filter based on own criteria, easy IBAN sharing, manage debit and credit cards including option for blocking and activation, add cards to Google and Apple Pay

Transfers
Make transfers between own accounts, instant third-party transfers in BGN, currency and budget transfers. Quickly and easily register and pay utility bills, create templates for recurring payments, IBAN scanning with camera, shop securely online with 3D secure biometric signing of cart transactions

Products
Apply for products digitally in minutes: consumer loan, overdraft, credit and debit card with the option to choose branch for receiving it, investment plan, current account, deposit

Insurances
Buy Travel or Liability car insurance from DZI, check the details of your insurance policy and receive notifications for upcoming installment or expiring policy

Additional services- e-vignettes-
Weekend, weekly, monthly, quarterly or annual vignette with immediate activation

Notification center- with card transaction history

Solutions for Business clients- Signing of documents ordered in the internet banking UBB Online

If you are a client of UBB and you have your username and password for UBB Online banking, once you activate the application and login you will get your UBB Mobile banking in real-time.

If you still do not bank with UBB Online you can register here https://ebb.ubb.bg/ebankreg

For questions and proposals you can reach us at 0700 117 17; *7171; +3592 4831717 or www.ubb.bg

Enjoy your mobile banking, UBB AD

Neuheiten

Version 4.12

Този месец добавихме страхотни нови функциoналности в ОББ Мобайл:
Доставка на дебитна карта до адрес
Активиране на дебитна карта
Скриване на баланс по сметка
Нов фон на начален екран
Други подобрения в дизайна и апликацията
Ще се радваме да чуем вашата обратна връзка – не забравяйте да ни оцените!

This month we've added some great new features to UBB Mobile:
Debit card delivery to address
Debit card activation
Hide account balances
New wallpaper on the login screen
Other improvements in the design and the application
As ever, we'd love to hear your feedback – don't forget to rate us!

Bewertungen und Rezensionen

3,2 von 5
13 Bewertungen

13 Bewertungen

satkata ,

Проблеми с потвърждаване на плащане

Здравейте,
в момента мога да потвърдя плащане в интернет само, ако вече съм отворил мобилното приложение.

Ако не е отворено приложението, то съобщението за потвърждение изчезва и няма как да се види пак.
Ако успея да кликна върху него, то само стартира мобилното приложение и след това нищо не се случва.

Моля за корекция.
Благодаря.

Entwickler-Antwort ,

Здравейте, благодарим Ви за обратната връзка. Ако все още имате затруднения, Ви молим да се свържете с Контактния център на ОББ на телефон 0700 117 17 или да ни пишете на u-online@ubb.bg, за да можем да Ви съдействаме по-ефективно след уточняване на необходимата информация .С уважение, Екипът на ОББ

El_sound_que_te_gusta ,

Nice and intuitive

I like the digital assistance and easy navigation within the app

Клиент 99999999 ,

Ужасно!!!

Не може изобщо да ми намери сметката. Постоянно се изключва и дава проблеми. Многоженство пароли за активиране. А в банката отказват да ти дадат справка и постоянно го препоръчват , въпреки че не функционира !!!

App-Datenschutz

Der Entwickler, United Bulgarian Bank, hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der App den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Entwicklers.

Mit dir verknüpfte Daten

Die folgenden Daten werden möglicherweise erfasst und mit deiner Identität verknüpft:

  • Finanz­informa­tionen
  • Kennungen
  • Diagnose

Die Datenschutzpraktiken können zum Beispiel je nach den von dir verwendeten Funktionen oder deinem Alter variieren. Weitere Infos

Support

  • Wallet

    Bewahre all deine Tickets, Karten und vieles mehr an einem zentralen Ort auf.

Das gefällt dir vielleicht auch

Finanzen
Finanzen
Finanzen
Finanzen
Finanzen
Finanzen