Screenshots

Beschreibung

ОББ Мобайл – бърз и лесен достъп до всички банкови операции с пръстов отпечатък!

• Вход и плащания с пръстов отпечатък или ПИН
• Преводи към собствени сметки и сметки на други лица без предварително зададени шаблони
• Създаване на шаблони за плащания и преводи от шаблони
• Информация за използвани кредити и депозити
• Информация за кредитни и дебитни карти с възможност за блокиране и активиране
• Ползване на вграден софтуерен токън (генератор на еднократни кодове за по-сигурни плащания)
• Използване на QR технология за подпис, при плащане в онлайн банкирането
• Разсрочване на покупки с кредитни карти от ОББ на 3, 6, 9 и 12 вноски, без лихва
• Извършване на банкови операции 24/7 (без валутни преводи извън ОББ)
• Преглед и филтриране на информация за движение по сметки
• Лесно споделяне на номер на сметката (IBAN)
• Визуализация на бонусната програма на банката за карти – UWIN
• Справочна информация – клонове и банкомати, валутни курсове, връзка с банката
• Запазване или споделяне на детайли по трансакция в PDF формат
• Повтаряне на изходящ превод
• Нареждане на превод по данни от входящ превод
• Сканиране на IBAN с камера

Ако сте индивидуален или бизнес клиент на ОББ и имате потребителско и парола за онлайн банкиране ОББ Онлайн, след активиране и вход в приложението ще получите в реално време своето мобилно банкиране ОББ Мобайл.

Ако все още нямате онлайн банкиране ОББ Онлайн, можете да направите своята регистрация на адрес https://ebb.ubb.bg/ebankreg

Ако имате въпроси или предложения, може да ни намерите на: 0700 117 17; *7171; +3592 4831717 или www.ubb.bg

Приятно мобилно банкиране, ОББ АДUBB Mobile – fast and easy access to all banking operations, with a fingerprint!

• Login and payment via a fingerprint or a PIN code
• Transfers to own accounts or accounts of other persons without templates
• Creation of payment templates and generation of template-based payments
• Utility bill payment and management
• Information on loans and deposits
• Information on credit and debit cards with an option for blocking and activation
• Use of an embedded software token (generating one-time codes for more secure payments)
• Use of QR signature technology when paying in online banking
• Deferral of UBB credit card purchases in 3, 6, 9 or 12 installments, without interest
• Banking operations 24/7 (except Foreign currency payments outside UBB)
• Review and filtering of account movements information
• Easy IBAN sharing
• Visualization of the Bank’s UWIN card bonusing programme
• Client info – branches and ATMs, FX rates, contacts of the Bank
• Save and share details on transaction in PDF
• Repeat outgoing payment
• Repeat payment based on data of incoming transaction
• IBAN scanning with phone camera

If you are an individual or business client of UBB and you have your username and password for UBB Online banking, once you activate the application and login you will get your UBB Mobile banking in real-time.

If you still do not bank with UBB Online you can register here https://ebb.ubb.bg/ebankreg

For questions and proposals you can reach us at 0700 117 17; *7171; +3592 4831717 or www.ubb.bg

Enjoy your mobile banking,
UBB AD

Neuheiten

Version 4.4.5

The new version of UBB Mobile presents to you the following improvements:
Apple pay with UBB Mobile
Design improvement
Bug fixing and improvements

Новата версия на UBB Mobile ви представя следните промени:
Apple pay с ОББ Мобайл
Дизайн подобрения
Отстраняване на бъгове и подобрения

Bewertungen und Rezensionen

2,6 von 5
7 Bewertungen

7 Bewertungen

Клиент 99999999 ,

Ужасно!!!

Не може изобщо да ми намери сметката. Постоянно се изключва и дава проблеми. Многоженство пароли за активиране. А в банката отказват да ти дадат справка и постоянно го препоръчват , въпреки че не функционира !!!

Абвг Дежз ,

Никога не работи!

Ме може да се активира! Никога не работи! Предишната версия беше 100% удобна и лесна!!! Върнете нея!!!

PetyaVelkova ,

Изключително User Unfrendly!!!! :/

Приложението е изключително неудобно и лишено от функции. А тези които ги има са създадени по глупав начин. За да си активирам картата трябва да мина през няколко под-менюта, което намирам за изключително обрeмeняващо. В предходното приложение, боравех с тази функция с лекота, докато тук е безмислено усложнено. Надявам се на повече от девелопърите при евентуален ъпдейт...!

App-Datenschutz

Der Entwickler, United Bulgarian Bank, hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der App den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Entwicklers.

Mit dir verknüpfte Daten

Die folgenden Daten werden möglicherweise erfasst und mit deiner Identität verknüpft:

  • Finanz­informa­tionen
  • Kennungen
  • Diagnose

Die Datenschutzpraktiken können zum Beispiel je nach den von dir verwendeten Funktionen oder deinem Alter variieren. Weitere Infos

Support

  • Wallet

    Bewahre all deine Tickets, Karten und vieles mehr an einem zentralen Ort auf.

  • Familienfreigabe

    Wenn die Familienfreigabe aktiviert ist, können bis zu sechs Familienmitglieder diese App verwenden.