Screenshots

Description

ОББ Мобайл – бърз и лесен достъп до всички банкови операции с пръстов отпечатък!

• Вход и плащания с пръстов отпечатък или ПИН
• Преводи към собствени сметки и сметки на други лица без предварително зададени шаблони
• Създаване на шаблони за плащания и преводи от шаблони
• Информация за използвани кредити и депозити
• Информация за кредитни и дебитни карти с възможност за блокиране и активиране
• Ползване на вграден софтуерен токън (генератор на еднократни кодове за по-сигурни плащания)
• Използване на QR технология за подпис, при плащане в онлайн банкирането
• Разсрочване на покупки с кредитни карти от ОББ на 3, 6, 9 и 12 вноски, без лихва
• Извършване на банкови операции 24/7 (без валутни преводи извън ОББ)
• Преглед и филтриране на информация за движение по сметки
• Лесно споделяне на номер на сметката (IBAN)
• Визуализация на бонусната програма на банката за карти – UWIN
• Справочна информация – клонове и банкомати, валутни курсове, връзка с банката
• Запазване или споделяне на детайли по трансакция в PDF формат
• Повтаряне на изходящ превод
• Нареждане на превод по данни от входящ превод
• Сканиране на IBAN с камера

Ако сте индивидуален или бизнес клиент на ОББ и имате потребителско и парола за онлайн банкиране ОББ Онлайн, след активиране и вход в приложението ще получите в реално време своето мобилно банкиране ОББ Мобайл.

Ако все още нямате онлайн банкиране ОББ Онлайн, можете да направите своята регистрация на адрес https://ebb.ubb.bg/ebankreg

Ако имате въпроси или предложения, може да ни намерите на: 0700 117 17; *7171; +3592 4831717 или www.ubb.bg

Приятно мобилно банкиране, ОББ АДUBB Mobile – fast and easy access to all banking operations, with a fingerprint!

• Login and payment via a fingerprint or a PIN code
• Transfers to own accounts or accounts of other persons without templates
• Creation of payment templates and generation of template-based payments
• Utility bill payment and management
• Information on loans and deposits
• Information on credit and debit cards with an option for blocking and activation
• Use of an embedded software token (generating one-time codes for more secure payments)
• Use of QR signature technology when paying in online banking
• Deferral of UBB credit card purchases in 3, 6, 9 or 12 installments, without interest
• Banking operations 24/7 (except Foreign currency payments outside UBB)
• Review and filtering of account movements information
• Easy IBAN sharing
• Visualization of the Bank’s UWIN card bonusing programme
• Client info – branches and ATMs, FX rates, contacts of the Bank
• Save and share details on transaction in PDF
• Repeat outgoing payment
• Repeat payment based on data of incoming transaction
• IBAN scanning with phone camera

If you are an individual or business client of UBB and you have your username and password for UBB Online banking, once you activate the application and login you will get your UBB Mobile banking in real-time.

If you still do not bank with UBB Online you can register here https://ebb.ubb.bg/ebankreg

For questions and proposals you can reach us at 0700 117 17; *7171; +3592 4831717 or www.ubb.bg

Enjoy your mobile banking,
UBB AD

What’s New

Version 2.7.0

Новата версия на UBB Mobile ви представя следните промени:
Иницииране на преводи с бъдеща дата
Обогатен филтър за трансакции
Възможност за експортиране на списък с транзакции в PDF
"Какво новото в апликацията"
Подобрения

The new version of UBB Mobile presents to you the following improvements:
Initiation of payments with future value date
Enriched transactions filter
The ability to export list of transactions to PDF
What's new in the app information coming with every new release
Bug fixing and improvements

Ratings and Reviews

2.8 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Абвг Дежз ,

Никога не работи!

Ме може да се активира! Никога не работи! Предишната версия беше 100% удобна и лесна!!! Върнете нея!!!

PetyaVelkova ,

Изключително User Unfrendly!!!! :/

Приложението е изключително неудобно и лишено от функции. А тези които ги има са създадени по глупав начин. За да си активирам картата трябва да мина през няколко под-менюта, което намирам за изключително обрeмeняващо. В предходното приложение, боравех с тази функция с лекота, докато тук е безмислено усложнено. Надявам се на повече от девелопърите при евентуален ъпдейт...!

Information

Provider
UNITED BULGARIAN BANK AD
Size
129.3 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
17+
Unrestricted Web Access
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like