Screenshots

Description

Vi følger mosen på en tidsrejse over tre nedslag gennem 15.000 år vha flotte 3D grafik og augmented reality. Teknologien supplerer virkeligheden ved at kombinere de fysiske rammer med et 3D oplevelsesunivers.

Du kan tage på tidsrejsen fra hvor som helst, også hjemme fra sofaen, bare du kan dreje 360grader rundt. Med den fulde oplevelse fra højmosen GPS 54°48'34.0"N 12°00'18.1"E. Herfra kan du sammenligne det landskab, du kan se i dag, med ændringer gennem tusinder af år.

- For 14.000 år siden - Sidste istid
- 235 f. Kr. - Jernalderen
- År 1943 - Tørvegravning

Inde i de tre 3D universer får du en række infospots som giver dig information om de tre perioder.

Hvad er højmosen Horreby Lyng

Horreby Lyng er Falsters eneste højmose og den største på Lolland-Falster. Med sine 150 ha er den solidt plantet i landskabet. Højmosen er opstået ved tilgroning af en smeltevandssøen, idet planterne sammen med tørvemosser de såkaldte Sphagnum, er vokset ud over vandfladen. De naturtyper, som findes i en højmose, er alle næringsfattige.

Under anden verdenskrig påbegyndte man en massiv indvinding af tørv i mosen. Der blev etableret et sindigt system af kanaler for at afvande mosen. Denne afvanding har medført en massiv udtørring af højmosen, som har bevirket, at de unikke højmosenaturtyper næsten er forsvundet.

Guldborgsund Kommune fik i 2013 tildelt midler fra EU LIFE støtteordningen til et naturgenopretningsprojekt i Horreby Lyng. Formålet med projektet har været at sikre en vådgørelse af højmosen, så man kan retablere højmosen naturlige miljø.

App’en På tidsrejse i Højmosen Horreby Lyng er udarbejdet i 2019 af Guldborgsund Kommune og
Purple Scout ApS.

What’s New

Version 1.5

Repaired minor bugs

Ratings and Reviews

4.5 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Purple Scout, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like