iPad-skærmbilleder

Beskrivelse

Dette er en oversigt over nogle apps og computerprogrammer, som kan anvendes i kognitiv rehabilitering og afasi-rehabilitering efter hjerneskade, apopleksi og andre hjernesygdomme. Der er medtaget et udvalg af apps og programmer, som findes på dansk og engelsk. Formålet er at hjælpe med at finde den rigtige app og den rigtige øvelse i den enkelte app til træning af specifikke kognitive funktioner.
Vi anbefaler, at patienter altid udredes af fagpersoner med logopædisk eller neuropsykologisk specialviden, inden træning igangsættes og, at træningen overvåges og effekt løbende evalueres af fagperson i samarbejde med patienten selv.
Vi skal understrege, at oversigten ikke indeholder anbefalinger om, hvilke programmer der bør anvendes, men er udarbejdet med det formål, at give et tilgængeligt overblik over følgende egenskaber ved de udvalgte programmer: Træningsmål, sprog, tilgængelighed, evt. systematisk oparbejdet viden om programmernes effekt mm.
Udviklingen er igangsat og finansieret af Projekt Styrket Indsats for Unge med Erhvervet Hjerneskade, Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital ved ledende neuropsykolog cand.psych. ph.d. Hysse Forchhammer. App'en og dens indhold er udviklet af neuropsykolog cand.psych., dr.med Palle Møller Pedersen, Neuropsykologisk Klinik Hillerød.

Nyheder

Version 1.0

Appen er blevet opdateret af Apple, så den bruger det seneste Apple-signeringscertifikat.

App-anonymitet

Udvikleren, Cognisoft ApS, har ikke givet Apple oplysninger om sine fremgangsmåder vedrørende anonymitet og håndtering af data.

Ingen oplysninger angivet

Udvikleren skal give oplysninger om anonymitet, når den næste opdatering af appen indsendes.

Understøtter

  • Familiedeling

    Op til seks familiemedlemmer vil kunne bruge denne app, når Familiedeling aktiveres.

Mere fra denne udvikler

Måske kan du også lide