iPhone Screenshots

Description

Vær med til at kortlægge den danske flora og fauna med Naturbasen. Indberet dine observationer af dyr, planter og svampe og få hjælp til artsbestemmelsen fra andre brugere. Med naturbasen kan du også få vist hvilke arter der findes i nærheden af dig og du kan benytte app’en til at få information og se billeder af 40.000 danske arter.

Hvad er Naturbasen?
Naturbasen er Danmarks største Citizen Science-projekt hvis formål er:
- at indsamle observationer om den danske flora og fauna
- at understøtte naturforvaltningen og forskningen i Danmark gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv.
- at styrke den folkelige naturovervågning (Citizen Science) gennem atlasprojekter og ved at udvikle og benytte moderne teknologi
- at skabe et netværk af naturinteresserede som gennem videndeling får en større indsigt i artsbestemmelse og naturhistorisk forståelse for den hjemmehørende flora og fauna

Indberetning af observationer
Med knappen ”Indberet” kan du indberette dine egne fund af vilde dyr, planter og svampe til Naturbasen. Mobilens indbyggede GPS finder automatisk din position og dermed det nøjagtige fundsted. Du kan vedhæfte billeder, så dine fund bliver dokumenteret. Data bliver kvalitetssikret og benyttes i den danske naturforvaltning. Alle dine indberettede fund sendes automatisk til din profil på www.fugleognatur.dk, hvor du har en vifte af muligheder for at redigere, tilføje billeder, mv.

Få artsbestemt din observation med “Hvad er det?”
Med knappen “Hvad er det?” kan du indberette en observation uden at kende artsnavnet og samtidig få at vide hvilken art du har set.
Med knappen tager du et billede af den art du har fundet i naturen. Din observation med billede vises på “Naturbasen ID” på www.fugleognatur.dk, hvor andre brugere kan foretage artsbestemmelsen og færdiggøre observationen til Naturbasen. Du får en push-besked på din telefon, så snart din observation er artsbestemt. Du må kun indsende billeder, der er taget på det sted, hvor du har set arten, så tidsangivelse og position for observationen er helt korrekte. Husk kun vilde dyr og planter!

Mine observationer
Under ”Mine observationer” vises dine seneste indberettede fund af dyr, planter og svampe, hvor du bl.a. kan få mere information om den art, du har indrapporteret. 


Deltag i Naturbasens atlasprojekter
Naturbasen kører en række landsdækkende atlaskortlægninger. I sådanne projekter registreres arternes udbredelse i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Kortlægningen giver en basal viden om arternes udbredelse, som benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark.
Med Knappen “Atlas” kan du se hvilket atlaskvadrat du befinder dig i og der er mulighed for at gå videre til projekternes hjemmesider og se hvilke arter der er set i kvadratet og hvilke arter der bør eftersøges.

Leksikon over Danmarks flora og fauna
“Søg art”-knappen er Danmarks største opslagsværk om danske dyre-, plante og svampearter. Her kan du søge efter landets mere end 40.000 arter og for størstedelen se billeder, udbredelseskort, fænologigrafer og artsbeskrivelser.

Se hvilke dyr, planter og svampe du kan se i nærheden af dig
Med knappen “Hvad kan jeg se her?” kan du se hvilken flora og fauna der er i nærheden af dig. Du kan indstille følgende:
- Radius: Vælg om du vil se arter inden for en radius af 100-5000 m fra din position
- Dage: Viser alle observationer set på dags dato i år og tidligere år +/- antal valgte dage
- Arter: Vælg om du vil se alle artsgrupper eller kun en udvalgt artsgruppe

Se om du er i et naturområde
Med “Hvor er jeg?” får du at vide, om du befinder dig i en nationalpark, et fuglebeskyttelsesområde, et habitatområde, et fredet område eller i et reservat. Hvis du ikke befinder dig i en af de fem områdetyper, kan du se, om der er spændende naturområder i nærheden af dig.

What’s New

Version 3.2.0

- Optimering af billeder

Ratings and Reviews

4.2 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

PexJensen ,

Fin første udgave

Husker ikke mine valg for hvad kan jeg se her.
Men ellers en flot første udgave.

LiseRas ,

Udmærket felt-app

Enkel og letforståelig brugergrænseflade. Mangler dog mulighed for at uploade fra foto-bibliotek under “hvad er det”, ofte når man ikke at åbne en app for at tage foto, men alene at slå kamera til

Mia Lønsmann ,

Virker ikke

Kan ikke logge ind trods nulstilling af adgangskode mv. Kan derfor ikke bruge app’en. Ærgerligt.

Information

Provider
Trifork
Size
76.6 MB
Category
Utilities
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2012, Naturbasen
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like