Naturbasen 4+

Trifork A/S

Designet til iPhone

    • Gratis

iPhone-skærmbilleder

Beskrivelse

Vær med til at kortlægge den danske flora og fauna med Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal. Indberet dine observationer af dyr, planter og svampe og få hjælp til artsbestemmelsen fra andre brugere. Med naturbasen kan du også få vist hvilke arter der findes i nærheden af dig og du kan benytte app’en til at få information og se billeder af 20.000 danske arter.

Hvad er Naturbasen?
Naturbasen er Danmarks største Citizen Science-projekt hvis formål er:
• at indsamle observationer om den danske flora og fauna
• at understøtte naturforvaltningen og forskningen i Danmark gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv.
• at styrke den folkelige naturovervågning (Citizen Science) gennem atlasprojekter og ved at udvikle og benytte moderne teknologi
• at skabe et netværk af naturinteresserede som gennem videndeling får en større indsigt i artsbestemmelse og naturhistorisk forståelse for den hjemmehørende flora og fauna

Indberetning af observationer
Med knappen ”Indberet” kan du indberette dine egne fund af vilde dyr, planter og svampe til Naturbasen. Mobilens indbyggede GPS finder automatisk din position og dermed det nøjagtige fundsted. Du kan vedhæfte billeder, så dine fund bliver dokumenteret. Data bliver kvalitetssikret og benyttes i den danske naturforvaltning. Alle dine indberettede fund sendes automatisk til din profil på www.naturbasen.dk, hvor du har en vifte af muligheder for at redigere, tilføje billeder, mv.

Artsbestemmelse
Med knappen “Artsbestemmelse” kan du indberette en observation uden at kende det nøjagtige artsnavn. Du vælger blot en kategori, fx plante eller dagsommerfugl, og indberetter dit fund. Andre medlemmer af Naturbasen vil så hjælpe dig med artsbestemmelsen. Når du har fået svar, skal du så blot redigere observationen, så artsnavnet bliver korrekt. Husk kun vilde dyr, planter og svampe!

Mine observationer
Under ”Mine observationer” vises dine seneste indberettede fund af dyr, planter og svampe, hvor du bl.a. kan få mere information om den art, du har indrapporteret.

Deltag i Naturbasens atlasprojekter
Naturbasen kører en række landsdækkende atlaskortlægninger. I sådanne projekter registreres arternes udbredelse i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Kortlægningen giver en basal viden om arternes udbredelse, som benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark.
Med Knappen “Atlas” kan du se hvilket atlaskvadrat du befinder dig i og der er mulighed for at gå videre til projekternes hjemmesider og se hvilke arter der er set i kvadratet og hvilke arter der bør eftersøges.

Leksikon over Danmarks flora og fauna
“Søg art”-knappen er Danmarks største opslagsværk om danske dyre-, plante og svampearter. Her kan du søge efter landets mere end 40.000 arter og for størstedelen se billeder, udbredelseskort, fænologigrafer og artsbeskrivelser.

Se hvilke dyr, planter og svampe du kan se i nærheden af dig
Med knappen “Hvad kan jeg se her?” kan du se hvilken flora og fauna der er i nærheden af dig. Du kan indstille følgende:
• Radius: Vælg om du vil se arter inden for en radius af 100-5000 m fra din position
• Dage: Viser alle observationer set på dags dato i år og tidligere år +/- antal valgte dage
• Arter: Vælg om du vil se alle artsgrupper eller kun en udvalgt artsgruppe

Se om du er i et naturområde
Med “Hvor er jeg?” får du at vide, om du befinder dig i en nationalpark, et fuglebeskyttelsesområde, et habitatområde, et fredet område eller i et reservat. Hvis du ikke befinder dig i en af de fem områdetyper, kan du se, om der er spændende naturområder i nærheden af dig.

Nyheder

Version 5.0.0

- Billedernes EXIF-data læses og benyttes til at bestemme observationens dato, fundsted og lokalitet.
- Man kan uploade op til fire billeder til hver observation.
- De valgte billeder kan gennemgås før upload. Det er muligt at zoome ind og se detaljer i billederne.
- Under “Mine observationer” kan alle billeder til en observation ses.
- Hvis man klikker “Indberet" og er i tvivl om artsnavnet, kan man gå direkte til “Artsbestemmelse”.
- Artsbestemmelsen tjekker om man har husket foto til observationen.

Vurderinger og anmeldelser

3,3 ud af 5
22 vurderinger

22 vurderinger

PexJensen ,

Fin første udgave

Husker ikke mine valg for hvad kan jeg se her.
Men ellers en flot første udgave.

ABP1982 ,

Elendig app og uforskammet kvalitetsudvalg

I 2 år var jeg medlem og fik ingen kritik af mine observationer, eller billeder. I lørdags (4/11) da jeg var på vej til julemarked, får jeg pludselig en masse kritik af kvalitetsudvalget der mener at jeg har fejl i alle mine datoer, fordi jeg nogle gange har brugt samme billede af feks. En Gærdesmutte til at vise det var sådan en. Der er INGEN fejl i mine datoer, men jeg vidste ikke at man skal bruge et nyt billede hver gang. Det gør de jo ikke selv. De bad mig rette det, og jeg havde tænkt mig at gøre det om mandagen hvor jeg havde tid til det. De regnede åbenbart med jeg kunne gøre det prompte og slettede ALT, og deaktiverede min profil - INDEN det blev mandag. Jeg fik ingen varsel eller forklaring og måtte hive en sølle forklaring ud af dem. Jeg er vred, ked af det og dybt chokeret over deres ubehøvlede behandling. Kan absolut IKKE anbefale denne app til andre!!

kich4u ,

Hvorfor persondata...?

Er helt enig med vedkommende, der skriver, at det er helt uforståeligt, at man skal oplyse om personlige data i en naturapp! Det er ikke ok. Ideen er god, men app'en er dårlig.

App-anonymitet

Udvikleren, Trifork A/S, har angivet, at fremgangsmåder vedrørende app-anonymitet muligvis inkluderer håndtering af data som beskrevet nedenfor. Du kan få flere oplysninger her: udviklerens anonymitetspolitik.

Data, der tilknyttes dig

Følgende data vil muligvis blive indsamlet og tilknyttet din identitet:

  • Lokalitet
  • Kontakt­oplysninger

Fremgangsmåder vedrørende anonymitet kan variere, f.eks. baseret på de funktioner, du bruger, eller din alder. Læs mere

Mere fra denne udvikler

Organdonation
Medicinsk
GOTO Guide
Erhverv
Copenhagen Democracy Summit
Håndbøger
Mnesia
Produktivitet

Måske kan du også lide

§ 3-Natur
Værktøjer
Find Ejeren
Værktøjer
Mit digitale selvforsvar
Værktøjer
Mit FDM
Værktøjer
Giv et Praj
Værktøjer
Uno-X Danmark
Værktøjer