iPad Screenshots

Description

Lær dit barn (3-10 år) at læse og skrive med en helt ny type læringsApp, som er baseret på nyeste læseforskning og udviklet af fungerende lærere og læsevejledere med erfaring fra specialundervisning. I modsætning til de mange såkaldte læringsspil er Skrivetavlen et læringsværktøj, som barnet aldrig bliver færdigt med, men som i stedet kan følge med barnets læse- og skriveudvikling:

● Skrivetavlen kan bruges fra første interesse for bogstaver viser sig til mere avanceret skrivetræning
● Skrivetavlen kan ikke færdiggøres, men vil have fortsat læringsværdi
● Skrivetavlen har lettilgængelig vejledning til forældre og lærere under hver enkelt tavle
● Skrivetavlen er egnet til specialundervisning, til elever med dyslektiske vanskeligheder eller med dansk som andetsprog
● Skrivetalen understøtter brug af touchpen

**Brug den sammen med dit barn, som går i børnehave:**
Ved den første brug af Skrivetavlen kan du lade barnet trykke og lytte på billedtavlen og finde ”barnets eget bogstav”, det bogstav, barnets navn starter med. Brug pusletavlen til at skrive hele barnets navn og andre småord som fx ”is” og ”ko”.

**Brug den sammen med dit barn, som går i 2. klasse.**
Lad barnet se og afprøve, hvor mange lyde de forskellige bogstaver kan have på ”Lyd”-tavlen. Brug denne viden i ”Skriv” og træk kasser ned til fx ”cykel”, stue-kælder-loft-stue-loft. Prøv at udfordre yderligere og træk kun streger ned, som svarer til antallet af bogstaver i ordet.

- Et talende skrivehæfte, som vokser sammen med barnet
Skrivetavlen er ikke en opgavebog med færdige opgaver med korrekte løsninger, men kan ses som et talende skrivehæfte med uanede mængder af sider, hvor der kan vælges forskellige skriveformer med mere eller mindre støtte alt efter, hvor man måtte være i sin skrive- og læseudvikling. Skrivetavlen er altså uudtømmelig og vil hele tiden kunne bruges på det trin, man måtte være nået til.
Skrivetavlen giver desuden mulighed for, at der kan vælges enten at skrive med fingeren eller med pen for at træne korrekt skrivegreb, da halvdelen af skærmen kan deaktiveres.

- Erfarne læsevejledere står bag læringsværktøjet
Bag Skrivetavlen står Tina Sejling og Julie Lyng Jarkilde. Tina Sejling er lærer, læsevejleder og lærebogsforfatter, har erfaring med undervisning og læseindlæring både i Danmark og i Norge særligt på de yngste og mellemste trin. Tina har blandt andet lavet materialerne “Læsepaletten”, “Øfærd”, som også findes på norsk og “Pelle Pamfilius og Molly Morgenfrues store eventyr”. Julie Lyng Jarkilde er speciallærer med erfaring fra specialskole samt normal folkeskole med tilknyttet specialklasse, læsevejleder og pædagogisk it-vejleder. I øjeblikket læser Julie desuden Cand.pæd. i pædagogisk psykologi ved siden af lærerjobbet.

- Læsning gennem skrivning og fokus på bogsstavlyde
Skrivetavlen bygger på nyere læseforskning og forståelsen af bogstavernes lyde samt skrivning som vejen ind i læsningen. Det er samtidig vigtigt, at børnene allerede tidligt lærer, at bogstaver kan have flere udtaler, da bogstavernes standardudtale som oftest ikke er den mest anvendte. Således fx ”e” i ”elev” og i ”abe”, hvor ”e”, som i abe forekommer langt hyppigere end ”e” som i ”elev”, hvilket også præsenteres i Skrivetavlen, hvor de forskellige mest hyppigt anvendte udtaler findes.

- 6 funkioner, 1000vis af anvendelser
Skrivetavlen indeholder seks forskellige dele, hvoraf de tre knytter sig til bogstaverne og deres lyde og tre til skriveprocessen.
BILLEDE – Fokus: Bogstavets egen lyd (standardudtale) og et billede, der knytter sig hertil som støtte til at huske bogstavets form.
LYD – Fokus: De forskellige lyde, et bogstav kan have (standard samt betingede udtaler).
NAVN – Fokus: Bogstavernes navne.
PUSLE - Tavle, hvor der kan pusles og leges med bogstaver og skrives småord.
HUS - Skrivehus, til skrivetræning af bogstaverne.
SKRIV - Mulighed for at skrive lidt længere tekster og få støtte i processen vha. fx skrivekasser.

What’s New

Version 3.0.1

- Fejlrettelse mht. iOS 11 support

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Skrivetavlen ,

Funktionel skrivetræning

Skrivetavlen er en solid app, der understøtter børnenes selvstændige skriveproces. Lyd og skriftlighed er fundamentet i denne app og barnet kan både skrive digitalt og i hånden.
Skrivestøtten gives i form af lyd- og bogstavtavler samt egentlige skrivehuse og skrivekasser. Skrivekasserne åbner mulighed for at højne korrekthedskravet, så børnene arbejder sig videre fra børneskrivning til voksenskrivning. Endvidere kan specialundervisningslæreren målrettet arbejde med børnenes staveudvikling ved hjælp af skrivekasserne.

Det kommunikative element står centralt, idet barnet på egen hånd kan producere små tekster. Et screenshot kan fastholde det skrevne, så barnet reelt kan kommunikere det skrevne videre til andre børn, far, mor og /eller læreren. Det er dog ønskeligt at der åbnes muligheder for at barnet kan gemme sine tekster og kommunikere sin skriftlighed ved hjælp af funktioner i SKRIVETAVLEN. Teksterne forsvinder ellers, og det er ikke sikkert at det er barnets hensigt med sin skriftlighed !

Skrivning er vejen ind i læsningen og skrivning er også en selvstændig kommunikativ proces. Der er skabt gode betingelser for at understøtte børnenes skriftlighed i SKRIVETAVLEN og med et screenshot kan teksten trods alt mailes til en modtager.

Lars Broe
læsevejleder

Søren Kristesen ,

Ikke super anvendelig

Jeg er ikke dansklærer, men dog lærer. Jeg finder ikke denne app særlig anvendelig. Det er meget meget lidt man får for pengene. Er skuffet.

Information

Provider
Bytelab A/S
Size
45.7 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPad.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2017 Bytelab A/S
Price
35,00 kr

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like