iPhone-skærmbilleder

Beskrivelse

Dansk Stalking Center står bag Skytsengel app´en, som understøttes af hjemmesiden Skytsengel.org
Skytsengel henvender sig til enhver der føler sig utryg i hverdagen.

Skytsengel app
Skytsengel er en specifikt udviklet mobil app, der har til formål at øge oplevelsen af tryghed og sikkerhed i hverdagslivet, for personer der oplever sig forfulgt og udsat for stalking.

Skytsengel app bruger i sine alarmfunktioner lokalitetstjenester i baggrunden. Fortsat brug af GPS mens skytsengel app kører i baggrunden kan dramatisk formindske batterilevetiden.

Skytsengel bygger på princippet om tryghed gennem kontaktpersoner/sociale relationer i den udsattes eget netværk, som fx venner, familie eller naboer, som en form for hjælp til selvhjælp.

Skytsengel er ikke en overfaldsalarm, men et tryghedsskabende redskab for personer der oplever sig utryg og udsat for stalking.

Hvem kan have brug for Skytsengel
Personer der er udsat for forfølgelse og stalking oplever sig ofte utrygge og begrænsede i deres daglige livsførelse - mange oplever deres bevægelsesfrihed begrænset i forhold til at kunne færdes i det offentlige rum eller på andre opholdssteder. Skytsengel kan medvirke til at skabe en en tryggere oplevelse i hverdagen og derved fastholde den naturlige bevægelsesfrihed.

Skytsengel app´ens fire centrale funktioner:

1. Rød alarm: Ved akut trussel eller overgreb
Når brugeren føler sig akut truet og/eller er i risiko for fysisk overgreb.
Alarmen sender besked til brugerens tilkoblede netværkspersoner, som derved kan komme den udsatte til undsætning og evt. tilkalde yderligere hjælp som fx politiet. Ved aktivering af rød alarm - påbegynder automatisk lydoptagelse.

2. Gul Alarm: Kom forbi – ved utryghed
Når brugeren er i en situation fx i hjemmet, hvor brugeren føler sig utryg uden at føle sig truet. Det kan være forfølgeren står uden for boligen, eller opholder sig i nærheden af den udsattes bolig/opholdssted. Ved at netværkspersonen ’kommer forbi’ kan den pågældende bevidne og fx fotografere hændelsen.

3. Blå alarm: Følg mig - ved utryghed
Når brugeren er utryg i det offentlige rum og har behov for at ‘blive fulgt’ - eller holdt øje med på sin vej, af de tilkoblede netværkspersoner. Funktionen kan anvendes hvis brugeren oplever sig utryg når brugeren fx er på vej hjem fra byen om aftenen, på hjem fra biografen eller på vej hjem fra arbejde.

4. Log-funktion: Dokumentation og bevis-opsamling
Al dokumentation der tilføres loggen kategoriseres efter begivenhedstype og samles på server, med registrering af dato, klokkeslet, beskrivelse af begivenhed mv. App’en giver mulighed for lydoptagelse ved aktivering af Rød Alarm, som automatisk tilføjes loggen. Log-funktionen tilgås via brugers adgangskode og password på Skytsengel og Skytsengel.org. Log kan udskrives via Skytsengel.org

Alle alarm-funktioner anvender GPS-tracking som angiver brugers position via kort på netværkspersoners smartphone.

Sikkerhed
Al kommunikation mellem app og server er krypteret. Ligeledes er password lagret ikke-reverserbar krypteret.
I udviklingen af Skytsengel systemet har der været fokus på at skabe et meget højt sikkerhedsniveau.

Hvad er stalking
Stalking defineres som uønskede og gentagende henvendelser og kontaktforsøg som af den udsatte opleves forstyrrede, påtrængende og intimiderende.

Stalking kan omfatte mange forskellige adfærdsformer lige fra gentagne og uønskede telefonopkald, sms´beskeder, mails, gaver, forfølgelse, overvågning o.l. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet synes uskyldig og harmløs, men adfærden må altid ses i den sammenhæng de fremtræder i. Derved opleves aktiviteterne skræmmende og frygtskabende for den udsatte

Stalking er ikke chikane, men chikanen er typisk en del af stalkingen.
Frygt er ikke altid et udtryk for stalking, men frygt er typisk en del af stalkingens effekt på den udsatte.

Nyheder

Version 1.2

Udvidelse af log-funktionalitet:
- Ny log-emne type: Billede. Man kan nu fra div Billed-browsere vælge Del-ikonet og derefter vælge Skytsengel
- Optagelser og billeder gemmes på Server og kan ses/høres på andre/nye enheder.
- Filtrering af log-emner.
Nye kort-funktioner:
- Følg den udsatte funktion, så kortet automatisk flytter med når den udsatte bevæger sig.

Vurderinger og anmeldelser

D.Andreasen ,

Serverfejl

Melder serverfejl, så man ikke kan oprette sig.

pinkie2019 ,

Fejl

Server fejl

hgroendal ,

Jeg kan ikke tilmelde mig

Jeg kan ikke få lov til at oprette mig, der står noget med en serverfejl

Oplysninger

Leverandør
Project Open ApS
Størrelse
35.7 MB
Kompatibilitet

Kræver iOS 8.0 eller en nyere version. Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.

Sprog

Dansk, Engelsk

Alder
4+
Lokalitet
Denne app vil muligvis bruge din lokalitet, selv når den ikke er åben, hvilket kan formindske enhedens batteritid.
Copyright
Pris
Gratis

Understøtter

  • Familiedeling

    Op til seks familiemedlemmer vil kunne bruge denne app, når Familiedeling aktiveres.

Måske kan du også lide