TEKNIQ EL 4+

TEKNIQ Installatørernes Organisation

Designed for iPhone

    • 4.1 • 34 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Med medlems-appen fra TEKNIQ Arbejdsgiverne kan du lave en fuld dimensionering af kabler i henhold til de nye el-sikkerhedsregler (installationsbekendtgørelsen og standarderne i DS/HD 60364-serien). Dimensioneringen omfatter overbelastningsbeskyttelse (OB), kontrol af kortslutningsbeskyttelse (KB) samt beregning af spændingsfald i det dimensionerede kabel.

Appen samler dokumentationen i en PDF-rapport, som du kan sende eller dele fra appen som du ønsker det.

I vejledningsdelen vil du finde en lang række video-vejledninger og skriftlige vejledninger med illustrationer og figurer om fortolkningen af de nye el-sikkerhedsregler - installationsbekendtgørelsen, DS/HD 60364-serien samt de nye L-AUS bestemmelser for arbejde under spænding i DS/EN 50110.

Der vil løbende komme nye og reviderede vejledninger, som for en stor dels vedkommende er udarbejdet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen.

What’s New

Version 3.1.1

I den nye version er appen udvidet med et værktøj til dimensionering og støjberegning af varmepumper. Via et Google Maps kort med matrikelgrænser kan du se den beregnede støjudbredelse fra en given varmepumpe ved en valgt placering. Dermed får du et godt visuelt værktøj til i dialog med din kunde at vælge den rigtige varmepumpe og en placering, så varmepumpen overholder støjkravene.

Ratings and Reviews

4.1 out of 5
34 Ratings

34 Ratings

Gert S-P ,

Virker da

Der bør også laves videoer og plavering, fastgørelse, korrekt kabel og rør færinger, indføring i el matriel og lign

Jesper Æ Mann ,

Fin og simpel men!

Der mangler lyd på videoklipne når afspilles fra iPhone 12

Torben Fb el ,

Meget brugbar til montør, såvel mester

Rigtig god app, med mange brugbare video vejledninger.

App Privacy

The developer, TEKNIQ Installatørernes Organisation, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • Identifiers
  • Usage Data
  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities