Time Machine 4+

Amistad sp. z o.o.

Diseñada para iPhone

    • Gratis

Capturas de pantalla del iPhone

Descripción

Aplikacja „TIME MACHINE" pozwoli osobom zwiedzającym Warszawę przenieść się w czasie.

Użytkownik aplikacji podczas spacerów będzie mógł zobaczyć jak wyglądało i zmieniało się dane miejsce na przestrzeni wieków. A wszystko to dzięki wykorzystaniu państwowego zasobu archiwalnego w postaci zdjęć historycznych miejsc/obiektów.

Za pośrednictwem aplikacji użytkownicy mogą powiązać zdjęcia historyczne z lokalizacjami faktycznymi. Powiązanie to jest automatycznie w oparciu o dane geolokalizacyjne (GPS) urządzenia, na którym zainstalowana będzie aplikacja.

Na chwilę obecną w aplikacji udostępniono 2 obszary: Trakt Królewski oraz teren Getta Warszawskiego.

Aplikacja działa w trybie offline, wykorzystując połączenie z internetem jedynie do pobrania najnowszych danych oraz większego zakresu mapy.

Privacidad de la app

El desarrollador (Amistad sp. z o.o.) indicó que, entre las prácticas de privacidad de la app, pueden incluirse el manejo de datos que se describe a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se recopilan datos

El desarrollador no recopila ningún dato en esta app.

Las prácticas de privacidad pueden variar; por ejemplo, según tu edad o las funciones que uses. Más información

Más sobre este desarrollador

Viajes
Viajes
Viajes
Viajes
Viajes
Viajes

Quizás te interese

Viajes
Viajes
Viajes
Viajes
Viajes
Viajes