A Liña do Galego 4+

A MESA POLA NORMALIZACION LINGUeISTICA

Diseñado para iPad

    • 4,1 • 7 valoraciones
    • Gratis

Capturas de pantalla

Descripción

A Liña do Galego é un servizo gratuíto ofrecido pola Mesa pola Normalización Lingüística dirixido a toda a poboación que desde o ano 2007 atende consultas sobre dereitos lingüísticos e tramita queixas cara ás institucións, empresas etc, que os vulneran; así como parabéns para quen dea pasos cara a garantir o dereito a vivir en galego.

Moitas e moitos galegofalantes continúan a considerar normal a exclusión do seu idioma e iso é algo que queremos axudar a mudar, porque cando a poboación non é consciente dos seus dereitos, existe un déficit democrático, que cómpre corrixir.

A idea de que hai dereitos lingüísticos en Galiza, tanto individuais como colectivos, non está asentada, canto máis nos territorios onde nin sequera teñen recoñecemento legal estes dereitos. Coa Liña do Galego quérese afortalar o obxectivo de dar cobertura e amparo ás persoas ás que se lles impide desenvolver a súa vida na lingua propia do país.

Cando unha persoa chama ou escribe, ábrese un expediente na base de datos ao que se lle asigna unha numeración para lle poder facer o seguimento. A Liña do Galego garante a completa confidencialidade das persoas que a utilicen, mais en ningún caso tramita queixas anónimas.

Con todas as queixas, consultas e parabéns da Liña do Galego realizarase un informe anual, que servirá tanto de diagnose da situación como para propor medidas de mellora para o ano seguinte.

Novedades

Versión 2.0.3

Correccións e melloras.

Valoraciones y reseñas

4,1 de 5
7 valoraciones

7 valoraciones

SCQ35 ,

Non funciona en iphone

Bloquéase unha vez escrebes algo e non permite enviar ningún comentario

davisito123 ,

Non me funciona a app

Non me funciona a app. Cando carga aparece unha pantalla azul que non dá opcións a facer nada.

Privacidad de la app

El desarrollador, A MESA POLA NORMALIZACION LINGUeISTICA, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se recopilan datos

El desarrollador no recopila ningún dato en esta app.

Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información

Más de este desarrollador

También te puede interesar

Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales