ApproachGolf 4+

Neoware s.r.o.

    • 3,0 • 1 valoración
    • 11,99 €

Capturas de pantalla

Descripción

ApproachGolf is the ultimate golfers' application for personal recordkeeping, handicapping and golf stats.
Easily enter the scorecards manually or import the digital scorecards from your Garmin Approach S2, S3, S4, S5 or S6 golf watches or Garmin Approach G6 or G7 golf GPS handhelds.

Keep track of the courses you have played, including course information and ratings.

ApproachGolf calculates personal playing handicap and Stableford points for each round based on course rating, player's handicap and score, and proposes a new HCP.
Use flexible filters to browse individual scorecards for particular player, golf course, event type, year, handicap and more. Keep an eye on your handicap changes; calculate your potential handicap according to round results.

Aggregated stats provide you with objective information that helps you understand your performance. Keep track of all your results, compare your official handicap and actual HCP estimate for each played round and review the results achieved on various golf courses.

ApproachGolf supports an unlimited number of players, courses and scorecards.
The application is localized to English, German and Czech.

NOTE ON HCP CALCULATION: ApproachGolf HCP calculations are based on the “EGA Handicap System” - the European Golf Association (EGA) method of evaluating golf abilities. The EGA Handicap System recalculates HCP based on each qualifying score (however, four scores annually is a minimum requirement to keep handicap active). The USGA handicap system is fundamentally different, as it approximates how many strokes above or below par a player might be able to play, based on the ten best scores of their last twenty rounds. Future versions of ApproachGolf will bring an option to make a choice of HCP calculation system, currently only EGA standard is supported.

--- CZECH DESCRIPTION / ČESKÝ POPIS ---
ApproachGolf je kompletní golfová aplikace pro vedení osobní záznamů o hře, vývoji hendikepu a golfových výkonnostních a herních statistikách.

Výsledky hry zadáte snadno ručně nebo importujte digitální skórkarty z vašich golfových hodinek Garmin Approach S2, S3, S4, S5 a S6 nebo golfových GPS Garmin Approach G6 a G7.

Udržujte si přehled o hřištích, které jste hráli, včetně informací o parametrech hřišť.
ApproachGolf Vám vypočte Váš individuální hrací hendikep a Stableford body pro každé kolo na základě parametrů hřiště, handikepu hráče a dosaženého skóre a spočítá nový HCP.

K dispozici jsou flexibilní filtry, pomocí kterých lze snadno procházet jednotlivé záznamy pro konkrétní hráče, golfové hřiště, typ hry, rok, hendikep a další. Přehledně můžete sledovat vývoj oficiálního hendikepu a porovnávat s potenciálním handikepem podle výsledků jednotlivých her.

Agregované statistiky vám poskytnou objektivní informace, které vám pomohou porozumět Vašim výkonům. Udržují přehled všech Vašich výsledků, porovnávají oficiální handikep s odhadem HCP pro každé odehrané kolo a porovnávají výsledky dosažené na různých golfových hřištích.

ApproachGolf podporuje neomezený počet hráčů, hřišť a skórkaret.
Aplikace je lokalizována do angličtiny, němčiny a češtiny.

Novedades

Versión 3.4

Fixed Golf Stats layout in German and Czech localizations
Minor internal improvements

Valoraciones y reseñas

3,0 de 5
1 valoración

1 valoración

Privacidad de la app

El desarrollador, Neoware s.r.o., no ha proporcionado a Apple detalles sobre las prácticas de privacidad y la gestión de datos.

No se han proporcionado detalles

Se requerirá al desarrollador que proporcione detalles de privacidad cuando envíe la próxima actualización de la app.

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta seis miembros de la familia pueden usar esta app si está activado En familia.

Más de este desarrollador