Capturas de pantalla del iPhone

Descripción

Mobilno bančništvo Intese Sanpaolo Bank - Banka IN Mobile

Svoboda in prosti čas postajata vedno bolj dragocena sopotnika današnjega časa. Banka IN Mobile omogoča popoln izkoristek časa, saj lahko večino bančnih storitev opravljate od doma, iz službe ali s potovanja v tujini. Omogoča vam sodoben in uporabniško prijazen način poslovanja ter vam zagotavlja popolno varnost in zasebnost podatkov.

Banka IN Mobile je namenjena komitentom Intese Sanpaolo Bank, katerim je omogočeno:
- Pregled sporočil in ponudb - prikaz celotne komunikacije z bančnikom in pošiljanje novih sporočil
- Podpisovanje ponudb - sklenite posel kar preko mobilne naprave
- Poslovanje z računi - trenutno na računu, pregled prometa, pregled izpiskov, pooblaščeni računi
- Poslovanje z e-računom - prejetje, plačilo in pregled
- QL Plačevanje in QL Prenosi - mobilna plačila
- Plačevanje UPN QR plačilnih nalogov brez prepisovanja podatkov
- Pregled plačil - imenik plačil, čakajoča plačila, bodoči dogodki, prejeta in nova plačila
- Pregled plačilnih kartic - seznam kartic (stanje in limit), pregled nezapadlega prometa
- Pregled kreditov - seznam in stanje kreditov
- Pregled naložb - seznam in stanje skladov, seznam in stanje vrednostnih papirjev.
- Pregled varčevanja - seznam in stanje depozitov, varčevanj, prenos iz/na varčevalni račun
- Pregled sklenjenih zavarovanih pogodb.
- Pregled novic in obvestil
- Spreminjanje nastavitev - obveščanje (GSM, e-pošta, potek pogodb, sprememba stanja, prejete ponudbe/pogodbe, novice in obvestila)

Poslovanje z Banko IN Mobile je enostavno, priročno in udobno, saj lahko zelo veliko bančnih storitev opravimo v času, ko smo izven pisarne ali doma, na vlaku, na odmoru, na dopustu, ne glede na kraj in čas.
Mobilno bančništvo se tudi splača, saj banka tudi finančno stimulira paket telefonskega-spletnega-mobilnega bančništva. Novi komitenti pa lahko izkoristijo še prednosti brezplačnega vodenja računa v sklopu paketov dobrodošlice.

------------------------
English version:
------------------------

Freedom and time for leisure are increasingly valued in today's world. Banka IN Mobile allows you to use your time to the fullest, as now you can take care of most of your banking needs from home, work or on the road abroad. The service offers you a modern, user friendly way of getting your business done and ensures complete safety and privacy.

Banka IN Mobile is intended for Intesa Sanpaolo Bank clients, with the following services at their disposal:
- Review messages and offers – message list, display messages, new message
- Signing offers - close the deal on your mobile
- Account management – account balance, overview of transactions, overview of statements, authorised accounts
- E-reciept management – e-receipt payment and review
- QL Payments - mobile payments
- Pay UPN QR payment invoices without transcribing
- Review of payments – index of payments, pending payments, future events, new payments
- Review of bank card status – list of cards (balance and limit), overview of pending transactions
- Review of loans – list and balance of loans
- Review of investments – list and balance of investment funds, list and status of securities
- Review of savings – list and balance of deposits, savings, transfers from/to savings account
- Review of insurance agreements
- Review of news and notices

Business with the Banka IN Mobile service is simple, practical and comfortable, as many banking tasks can be taken care of when not at home or at the office, on a train, during breaks, on vacation, no matter the time and place.
Mobile banking also pays off, as the bank subsidises the phone-web-mobile banking package. New clients can also take advantage of the account operation fee waiver offered in the welcome packages.

Novedades

Versión 2.0.48

bug fixes

Privacidad de la app

El desarrollador, Banka Intesa Sanpaolo d.d., no ha proporcionado a Apple detalles sobre las prácticas de privacidad y la gestión de datos. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se han proporcionado detalles

Se requerirá al desarrollador que proporcione detalles de privacidad cuando envíe la próxima actualización de la app.

Compatibilidad

  • Wallet

    Consigue todos los pases, entradas, tarjetas y más, en un solo lugar.

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

Más de este desarrollador

También te puede interesar