Capturas de pantalla

Descripción

Berria Astekaria BERRIAren artikulu hautatuekin osatutako argitalpena da. Astero argitaratzen da, ostiraletan. Aplikazioa era automatikoan eguneratzen da.
Zenbaki bakoitzean, aurreko zazpi egunetan BERRIAn argitaratutako artikulu nabarmenen hautaketa bat eskaintzen da, irakurri gabe utzi ezin diren artikulu horiek nonahi eta eroso irakurri ahal izateko. Artikuluen hautaketa BERRIAko editoreek egiten dute.
Kasuan kasu, asterokoez gain, Berria Astekariak zenbaki bereziak ere argitaratu ahal izango ditu. Berria Astekaria Berria Taldeko Euskal Editorearen argitalpen bat da.

Harremanetarako: ikt@berriataldea.net

Novedades

Versión 1.1.5

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Doikuntzak

Valoraciones y reseñas

5,0 de 5
2 valoraciones

2 valoraciones

Lazkano ,

Bikaina

Aplikazio zoragarria, estetikoki oso txukuna, asteko notizien errepasoa egiteko bikaina.

Privacidad de la app

El desarrollador, Berria Taldea, no ha proporcionado a Apple detalles sobre las prácticas de privacidad y la gestión de datos. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se han proporcionado detalles

Se requerirá al desarrollador que proporcione detalles de privacidad cuando envíe la próxima actualización de la app.

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

Más de este desarrollador

También te puede interesar