Capturas de pantalla

Descripción

C work utvecklar organisationers relationella intelligens för bättre och hållbart samarbete.C work stories AB har utvecklat ett digitalt stöd utifrån vetenskapliga forskningsdata och expertis för social, ekonomisk och existentiell hållbarhet. Appen är ett träningsprogram utifrån individens och organisationens målsättningar inom hälsa, ledarskap, inkludering och hållbarhet.

Användaren tränas i att se och bidra till hur följande fyra fokusområden stärker varandra, på det individuella och strukturella planet:

Välmående individer som upplever minskad stress och ökad livskvalitet

En inkluderande kultur som tillåter olikheter att samexistera och utvecklas

Ett relationellt ledarskap som bygger medarbetares engagemang och empowerment

Sammantaget leder detta till att skapa social och ekonomisk hållbarhet på arbetet

C work används antingen längs en dimension av dessa fyra fokusområden eller i en kombination av dem. Ansatsen är i grunden holistisk och appen vilar mot kunskap och övertygelse om att dimensionerna samverkar i en organisation. Den kunskapen gör organisationerna relationellt intelligenta, vilket är en förutsättning effektivitet och arbetsglädje.

För mer information om C work stories AB och programmet, läs på www.cwork.se eller maila info@cwork.se.

Información

Proveedor
C work stories AB
Tamaño
81.7 MB
Categoría
Educación
Compatibilidad

Requiere iOS 7.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Idiomas

Inglés

Edad
Clasificada 4+
Copyright
© C work stories AB 2018
Precio
53,99 €

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

Más de este desarrollador