DIEC2 4+

Institut d’Estudis Catalans

Diseñado para iPad

    • Gratis

Capturas de pantalla

Descripción

Aquesta aplicació només funciona en dispositius de 64 bits amb iOS 10 o superior.

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) és l’obra de referència que estableix la normativa lèxica de la llengua catalana. D’ençà de la seva publicació, l’abril de 2007, la segona edició del DIEC ha estat objecte de diverses actualitzacions. A través d’aquesta aplicació, l’Institut posa a l’abast dels usuaris la versió completa i més actual de l’obra, que incorpora periòdicament les esmenes que són aprovades.

L'INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

L’Institut d’Estudis Catalans és una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l’alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana. La llengua pròpia de l’Institut és el català i el seu àmbit d’actuació oficialment reconegut s’estén a les terres de llengua i cultura catalanes. La seva funció com a acadèmia de la llengua fou reconeguda l’any 1991 per la Llei 8/1991, de 3 de maig, segons la qual l’Institut és l’encarregat d’establir i actualitzar la normativa lingüística del català.

Més informació a:

Web de l’IEC:
www.iec.cat

Twitter:
https://twitter.com/iec

Facebook:
http://www.facebook.com/InstitutEstudisCatalans

INFORMACIÓ LEGAL

Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, l'extracció, la reutilització i la reproducció en qualsevol mena de suport o el tractament informàtic del contingut d’aquesta base de dades. També n'és prohibit el lloguer, el préstec i l'accés per xarxa telemàtica o per la Internet. Les infraccions d'aquests drets estan sotmeses a les sancions establertes per les lleis.

Novedades

Versión 3.1.07

Millores i correcció de problemes

Valoraciones y reseñas

2,9 de 5
119 valoraciones

119 valoraciones

T_Offee ,

diccionaris.cat mejor

Cuatro meses después se arregla el problema de las búsquedas (la app era inútil porque no se podía encontrar ninguna palabra).

Ahora, es lenta y no muy cómoda.

Si os animáis, podéis:
- suprimir la mayúscula inicial
- hacer que busque la entrada directamente al darle al ‘intro’, sin tener que clicar una de las entradas coincidentes.
- darle velocidad

Os animo a los desarrolladores a que le echéis una ojeada a la del DRAE.

Gracias por los esfuerzos.

Chor24 ,

No surten plurals

Si busques “país” hauria de sortir no només la definició, sinó també el plural.
Igual que si busques massís et surt la paraula de gènere femení, es podria posar el plural

Alexubcab ,

Correcta

M’agradaria que hi hagués una pestanya de paraules preferides per poder guardar vocabulari que vull repassar més tard, com fa l’aplicació de la RAE.

Privacidad de la app

El desarrollador, Institut d’Estudis Catalans, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se recopilan datos

El desarrollador no recopila ningún dato en esta app.

Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información

También te puede interesar

Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación