Capturas de pantalla del iPhone

Descripción

Энэ аппликейшн нь иргэн, хуулийн этгээдэд этгээдэд газар нутаг, орон зайнаас үл хамааран цахим хэлбэрээр лавлагаа, тодорхойлолт авах, үйлчилгээний хүсэлт гаргах, шийдвэрлэлтийн тухай мэдээллийг хүлээн авах, санал хүсэлт илгээх нөхцлийг бүрдүүлсэн. Түүнчлэн төрийн байгууллагуудын хаяг байршил, цагийн хуваарь, үйлчилгээний нөхцлийн талаарх мэдээллийг авах боломжтой боллоо.

The system allows obtaining various government services including references, submission of request to government services, tracking of your application processes without limitation of geography, locations, and time. Furthermore, you can submit your request and petitions to the government agencies, and at the same time you are able to get location address, office hour, and service conditions of the government agencies.

Novedades

Versión 2.1.1

-Нэмэлт сайжруулалт

Privacidad de la app

El desarrollador, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se recopilan datos

El desarrollador no recopila ningún dato en esta app.

Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información

Más de este desarrollador

También te puede interesar

Productividad
Productividad
Productividad
Productividad
Productividad
Productividad