Lieky 17+

MacMedia

Diseñado para iPad

    • 44,99 €

Capturas de pantalla

Descripción

Lieky - databáza registrovaných a kategorizovaných liekov v Slovenskej republike.
(stav k 1. 6. 2022)

Počet registrovaných liekov: 51131
Počet kategorizovaných liekov: 4358

Zobrazené údaje pre daný liek:
- kód ŠÚKL
- registračné číslo
- názov lieku
- doplňujúca identifikácia lieku
- držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku
- indikačná skupina
- ATC názov
- ATC klasifikácia
- doba expirácie
- typ výdaja lieku
- dátum registrácie
- súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)
- písomná informácia pre používateľa (PIL)
- úradne určená cena lieku (ak bola stanovená MZ)
- orientačná predajná cena lieku (ak je dostupná)
- orientačná spotreba lieku 2015-2021

U kategorizovaných liekov ďalšie informácie:
- originalita lieku
- spôsob úhrady lieku
- maximálna cena lieku
- maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne
- maximálna výška doplatku poistenca
- preskripčné obmedzenie
- indikačné obmedzenie

Hlavné funkcie:
- vyhľadávanie podľa názvu
- vyhľadávanie podľa účinnej látky
- zobrazenie všetkých produktov pre danú indikačnú skupinu
- zobrazenie všetkých produktov pre danú ATC skupinu
- zobrazenie všetkých produktov pre daného držiteľa registrácie
- história vyhľadávania
- záložky

Databáza vyhľadáva zo zdrojov poskytovaných organizáciami:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), Bratislava
Európska lieková agentúra (EMA), Amsterdam

Databáza pracuje v off-line režime, internetové pripojenie nie je potrebné.

Novedades

Versión 1.1.6

- aktualizácia údajov k 1. 6. 2022

Privacidad de la app

El desarrollador, MacMedia, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se recopilan datos

El desarrollador no recopila ningún dato en esta app.

Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta seis miembros de la familia pueden usar esta app si está activado En familia.

Más de este desarrollador

Educación
Medicina
Educación
Productividad
Utilidades
Referencia

También te puede interesar

Medicina
Medicina
Medicina
Salud y forma física
Salud y forma física
Salud y forma física