Capturas de pantalla del iPhone

Descripción

Aquesta aplicació ofereix quatre itineraris per visitar el Museu de Cultures del Món de Barcelona, dos itineraris per a públic general i els altres dos per a persones amb necessitats especials. Els quatre itineraris consisteixen en una selecció de peces realitzada pels especialistes del museu i permeten fer-se una idea del contingut global de la col·lecció. Els dos itineraris per al públic general es diferencien per la durada: 90 i 45 minuts. Els altres dos itineraris estan dissenyats específicament per a persones amb dificultats visuals i per a persones amb dificultats auditives. El primer conté audiodescripcions de les peces i el segon inclou vídeos amb llengua de signes. L'aplicació permet fer descàrregues parcials dels diferents itineraris per la qual cosa és necessària una connexió a Internet cada vegada que es vulgui carregar un itinerari. Un cop carregats els itineraris, l'aplicació funciona totalment "off line".

-------------
Esta aplicación ofrece cuatro itinerarios para visitar el Museu de Cultures del Món de Barcelona, dos itinerarios para público general y los otros dos para personas con necesidades especiales. Los cuatro itinerarios consisten en una selección de piezas realizada por los especialistas del museo y permiten hacerse una idea del contenido global de la colección. Los dos itinerarios para el público general se diferencian por la duración: 90 y 45 minutos. Los otros dos itinerarios están diseñados específicamente para personas con dificultades visuales y para personas con dificultades auditivas. El primero contiene audiodescripciones de las piezas y el segundo incluye vídeos con lengua de signos. La aplicación permite hacer descargas parciales de los diferentes itinerarios por lo que es necesaria una conexión a Internet cada vez que se quiera cargar un itinerario. Una vez cargados los itinerarios, la aplicación funciona totalmente "off line".

Novedades

Versión 1.1.0

Apple ha actualizado esta app para usar el certificado de firma más reciente de Apple.

Resolució d'errors

Inclou audiodescripcions en anglès i francès
-----------------------------------------------------
Resolución de errores

Incluye audiodescripciones en inglés y francés.

Valoraciones y reseñas

5,0 de 5
1 valoración

1 valoración

Privacidad de la app

El desarrollador, Ajuntament de Barcelona, no ha proporcionado a Apple detalles sobre las prácticas de privacidad y la gestión de datos.

No se han proporcionado detalles

Se requerirá al desarrollador que proporcione detalles de privacidad cuando envíe la próxima actualización de la app.

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

Más de este desarrollador

También te puede interesar