Capturas de pantalla

Descripción

Se eres un docente que xa utiliza de Prográmame-UDIS de recursoseducativos.net, agora poderás ter acceso en todo modo momento ó que alí prepares e planifiques para a túa práctica docente na aula.

Nota: O apartado axenda de anotacións é compatible con Apple Pencil, para as a notacións manuscritas.

Desde a APP de prográmame-UDIS poderás:
- Navegar entre os diferentes cartafoles que teñas creados na aplicación online, tanto propios como compartidos, dentro das 4 etapas educativas que contempla.
- Visualizar os elementos das diferentes UDIs-UDs que teñas creadas en cada cartafol.
- Levar á práctica as semanas do teu diario de clase, xa que poderás ver o que tes planificado para cada sesión. O apartado correspondente situarase automáticamente no día actual da última semana creada.
- Poderás aprazar aquelas sesións que non teñas tempo de levar a cabo na aula, e quedará automáticamente gardada nunha nova semana oculta dispoñible desde a aplicación online, para poder engadilos nas seguinte semana.
- Podes facer o seguimento dos teus grupos de alumnos: controlar e xestionar as faltas do alumnado, escribir anécdotas e anotacións das reunións coas familias, todo esto directamente desde a App.
- Poderás ver a evolución das faltas de asistencia do alumnado, sincronizadas, co calendario de aula online dispoñible na web. Podendo tamén modificalos e engadilos directamente desde a App..
- Poderás completar as diferentes probas que teñas no caderno docente, para cada alumno e facer seguimento das UDIS co alumnado.
- Poderás xerar algúns documentos en pdf.
- Cambia a fotografía de cada alumno usando a cámara do dispositivo ou unha imaxe da galería.
- Xera en pdf o perfil de área, competencial, táboas para a programación en currículo de cada cartafol.
- Le os códigos QR dos teus alumnos/as (xerados en recursoseducativos.net) para acceder directamente ás súas fichas.
- Usar unha pequena axenda de anotacións que (compatible con apple pencil nos ipad compatibles). Esta axenda inclúe o calendario escolar de Galicia para cada curso.
- Poderás engadir citas, incluíndo avisos como notificacións co tempo de antelación que sinales.

Desde o Apple watch podes visualizar e levar a cabo accións rápidas relacionadas coa app: facer unha anotación no anecdotario ou reunión dictándollo, anotar as faltas do alumnado ou aprazar exercicios da semana que se estea a visualizar directamente desde o Apple Watch.

Lembra que para empregar esta aplicación precisas ter un usuario e contrasinal (rexistro gratuito) na web www.recursoseducativos.net.

Manual de axuda e descobre a APP:
https://www.recursoseducativos.net/software/online/programame_udis/manuais/manuais.php

Novedades

Versión 3.1.26

No diario de clase engadiuse a opción de destacar exercicios dunha cor ou engadir etiquetas, como na versión web.
No diario de clase engadiuse a opción de duplicar e ordenar exercicios/sen-clase.

En versións anteriores:
- Desde o calendario, no menú de máis opcións, podes xerar o calendario do curso que queiras en pdf.
- Permite suscribirte ó calendario de recursoseducativos desde o apartado axenda.
- Melloras de optimización.
- Apple watch: Soluciona erro ó aprazar no diario de clase, en determinadas circunstancias.
- Engade nova opción para xerar e visualizar o currículum no nivel e área escollido.
- Soluciona un erro no iphone polo que non se amosaban as etiquetas no diario de clase, cando había máis dunha, no iphone en formato vertical
- Soluciona o erro polo que, en determinadas circunstancias, os títulos dos temas/tarefas “saían” fora do botón.
- Actualiza os datos elixidos no iphone de forma automática en cada sección do Apple watch, sen ter que voltar á páxina principal
- Solución de erros menores e mellora dos menús de eleción de data e hora, así como no diario de clase.
- Permite anotar retrasos en cada alumno no Apple watch
- Solución dun erro ó engadir anécdotas desde o Apple watch
- Amosa as sesións sen clase en cor gris no Apple watch
- Permite engadir faltas de asistencia por sesións nas fichas de cada alumno/a, ademáis de por día completo.

Valoraciones y reseñas

5.0 de 5
5 valoraciones

5 valoraciones

glouve55 ,

Recursos para especialistas de EE

Hola! Es una app muy útil para las maestras que tienen grupos e imparten materias estándar. Estaría bien que hubiera una parecida para las especialistas de AL y PT, un poco más abierta y enfocada a las NEAE.

Privacidad de la app

El desarrollador, OSCAR ABILLEIRA MUNIZ, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se recopilan datos

El desarrollador no recopila ningún dato en esta app.

Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

También te puede interesar