Capturas de pantalla

Descripción

RiuNet és una eina educativa interactiva que guia a qualsevol ciutadà en la diagnosi de l’estat hidrològic i ecològic d’un riu. Al mateix temps, es proporcionen dades científiques als investigadors del Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona.

I per a què servirà la feina dels ciutadans amb l’ús de l’app RiuNet?
*Coneixeran millor els rius i aprendran quins organismes hi viuen.
*Faran una diagnosi de la qualitat del riu, i establiran el seu estat hidrològic i ecològic.
*Proporcionaran dades tant als investigadors com a l’administració, de manera que contribuiran a millorar la gestió i conservació dels rius.
*I, sobretot, s’ho passaran molt bé!

Quins són els passos a seguir?
*Primer, cal indicar el riu que s’està avaluant, nom, districte hidrogràfic, i nom de la localitat més propera. Per saber en quin riu s’està estudiant cal tenir les seves coordenades i fotografiar-lo.
*Escollir l’estat aquàtic del riu en el moment de l’avaluació, el règim hidrològic i la tipologia del riu. No tots els rius són iguals!
*Fer una avaluació de l’estat hidrològic del riu.
*Fer una avaluació de la qualitat ecològica de l’aigua en dos passos:
*Test hidromorfològic (bosc de ribera i llera del riu).
*Test biològic, fent servir els invertebrats del riu.
*Omplir l’apartat d’altres dades.
*I finalment, enviar les dades.

RiuNet és una aplicació desenvolupada pel Grup de Recerca FEM del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona en col·laboració Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua IDAEA-CSIC, Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ). Aquesta aplicació s’emmarca dins del projecte de mobilitat de la UB.Aquesta versió ha estat desenvolupada i finançada pel projecte +LIFE TRIVERS LIFE13 ENV/ES/000341.

**

RiuNet es una herramienta educativa interactiva que guía a cualquier ciudadano en el diagnóstico del estado hidrológico y la calidad ecológica de un río. Al mismo tiempo, se proporcionan estos datos científicos a los investigadores del Grupo de Investigación Freshwater Ecology and Management (FEM) del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona.

¿Y para qué servirá a los ciudadanos el uso de la app RiuNet?
*Conocerán mejor cómo funcionan los ríos y qué organismos viven en ellos.
*Evaluarán la calidad del río, y establecerán su estado hidrológico y ecológico.
*Proporcionarán datos a los investigadores como a los gestores, de forma que contribuirán a mejorar la gestión y conservación de los ríos.
*¡Y sobre todo se lo pasarán muy bien!

¿Cuáles son los pasos a seguir?
*Primero hay que indicar el río que se está evaluando, el nombre del río, el distrito hidrográfico y la localidad más cercana. Para saber el río que se está estudiando es necesario tener sus coordenadas y fotografiarlo.
*Escoger el estado acuático del río en el momento de la evaluación, el régimen hidrológico y la tipología del río. ¡No todos los ríos son iguales!
*Completar la evaluación del estado hidrológico del río.
*Para completar la evaluación de la calidad ecológica se cumplen dos pasos:
*Test hidromorfológico (bosque de riera y cauce del río).
*Test biológico, utilizando los invertebrados del río.
*Completar el apartado de otros datos.
*Y finalmente enviar los datos

RiuNet es una aplicación desarrollada por el Grupo de Investigación FEM del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona y Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua IDAEA-CSIC, Agencia Catalana del Agua (ACA), Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Esta aplicación se enmarca dentro del proyecto de movilidad de la UB. Esta versión ha estado desarrollada y financiada por el proyecto +LIFE TRIVERS LIFE13 ENV/ES/000341

Novedades

Versión 3.1.0

Incorporació d’un apartat hidrològic que inclou la determinació de l’estat aquàtic, el règim hidrològic i el test d’estat hidrològic.
S’inclou un apartat de dades extres: 1) Identificació del valor social, cultural, o econòmic del riu; 2) possibilitat d’afegir dades de paràmetres físico-químics de l’aigua, biodiversitat, altres dades.

********************************************************************************************************************************************
Incorporación de un apartado hidrológico que incluye la determinación del estado acuático, el régimen hidrológico y el test de estado hidrológico.Se incluye un apartado de datos extras que incluye: 1) Identificación del valor social, cultural, o económico del río; 2) opción de añadir valores físico-químicos del agua, biodiversidad, otros datos.

Valoraciones y reseñas

5.0 de 5
3 valoraciones

3 valoraciones

RiosManSpain ,

Muy buena

Muy útil para detectar problemas de contaminación en tu río usando un método científico muy simple

Información

Proveedor
Universitat de Barcelona
Tamaño
61.7 MB
Categoría
Education
Compatibilidad

Requiere iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Idiomas

Inglés

Edad
4+
Copyright
Precio
Gratis

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

Más de este desarrollador

También te puede interesar