Screenshots

Description

DayRoll on uudenlainen digitaalinen palvelu yrityksesi työsuhteiden ja palkanmaksun hallintaan. Käyttäjien palautteen ohjaamina jokaiseen käyttötarpeeseen on rakennettu yksikertaisen helppo käyttöliittymä. Se on ainoa palvelu, joka kokoaa kaiken palkka- ja henkilöstöhallinnon tarvitseman tiedon yhteen paikkaan. Niin työntekijä kuin työnantaja näkevät helposti ja ajantasaisesti esimerkiksi työntekijän työaikakirjaukset, poissaolot, lomat, sekä kulu- ja matkalaskut. Myös työsopimukset, työtodistukset ja tilinauhat ovat helposti esillä. Palvelun voi integroida mihin tahansa muuhun järjestelmään nykyaikaisten avointen rajapintojen avulla. Voit itse valita haluatko käyttää omaa nykyistä palkanmaksujärjestelmää itse maksamiseen ja DayRollin avulla ottaa kirjaustenhallinnan haltuun tai automatisoida koko prosessin.

DayRollin avulla niin työntekijä kuin hallinnon henkilökunta pystyvät tarkistamaan ja kirjaamaan kaikkia työsuhteeseen liittyviä asioita heti ja helposti samassa paikassa. Automaatio vähentää virheitä. Tavoitteena on ollut että kirjaaminen on vaivatonta ja helppoa. Palkan maksamiseen liittyvät rutiinit voi tehdä lähes kuka tahansa – minimaalisen pienessä ajassa.

DayRollia voi käyttää sekä kännykkäsovelluksena että web –käyttöliittymällä, joka tekee siitä päätelaite riippumattoman. Jokainen työntekijä kirjaa palveluun itse esimerkiksi arkityönsä, poissaolonsa, ylityönsä ja matkalaskunsa. DayRoll saa automaattisesti tietoja yrityksen käyttämistä muista ohjelmista, kuten työajansuunnittelujärjestelmästä. Palvelun avulla voidaan automatisoida myös esimerkiksi viranomaisvelvoitteet kuten katre-, tyel- ja vakuutusilmoitukset.

Se kirjaa, yhdistää ja näyttää kaiken tiedon, sekä antaa aidon valmiuden yrityksille maksaa palkan nappia painamalla, vaikka joka viikko. Käyttöliittymä mahdollistaa tehtävien suunnittelun ja kirjaukset ja tallentaa syntyvän informaation yhteen paikkaan. Näyttää sen mitä halutaan työsuhteen elinkaaren ”jalanjäljistä" ja suunnittelusta toteumaan.

Käyttöliittymällä voidaan jakaa perehdyttämiseen, osaamisen kehittämiseen, johtamiseen, tuotteisiin tai palveluihin liittyvää informaatiota monella eri tavalla.

What’s New

Version 2.15.0

Korjauksia tiimiin tilanteeseen, suoritehistoriaan ja työvuorojen esittämiseen.

App Privacy

The developer, DayRoll, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Location
  • Contact Info
  • User Content
  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like