Screenshots

Description

Przemyśl – miasto kultur to trasa przekrojowa, eklektyczna, akcentuje wielokulturowość Przemyśla, wpisując się w liczne idee i inicjatywy promowania miasta jako miejsca konwergencji kultur. Obejmuje m.in. Kopiec Tatarski, obiekty sakralne (w tym budynek dawnej synagogi), cmentarze przemyskie (w tym żydowski i wojenny), a także inne liczne zabytki i artefakty związane z obecnością mniejszości żydowskiej i ukraińskiej. Szczególny nacisk położono kilkusetletnią historię mniejszości żydowskiej w Przemyślu od czasów Zygmunta Augusta (który nadał Żydom przemyskim przywileje, zezwalając na swobodne osiedlanie się oraz prowadzenie działalności gospodarczej), poprzez masowy mord ludności żydowskiej w 1939 roku, aż po współczesność. Odwołaniem do czasów zaboru austriackiego, jest oczywiście postać Szwejka, czyli pomnik-ławka upamiętniający postać z powieści Jaroslava Haška, znajdujący się na rynku Przemyskim.

App Privacy

The developer, Grzegorz Rzepka, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like