Skogsbruket 4+

Foreningen for Skogskultur rf

    • 5.0 • 1 Rating
    • Free

Screenshots

Description

Skogsbruket är ett unikt magasin för dagens skogsbrukare och -ägare. Skogsbruket är Finlands enda obundna svenskspråkiga skogstidning för privatskogsbruket. Tidningen Skogsbruket värnar om skogen, skogsägarna och skogsproffsen. Tyngdpunkten läggs vid frågor som är viktiga ur privatskogsbrukets synvinkel så som läget på virkesmarknaden, skogsvård, skogsekonomi, naturhänsyn, bioenergi, teknik och färska forskningsrön, intressanta personintervjuer och mycket mer.

Skogsbruket har en stark identitet som enda oberoende i sitt slag med en sammanhållande kraft som spelar en roll för finlandssvenska skogsägare. Utgivare är Föreningen för Skogskultur r.f. sedan år 1931.
Skogsbruket utkommer 6 gånger per år.

Som prenumerant på Skogsbruket får du läsa tidningen digitalt helt utan kostnad!

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Foreningen for Skogskultur rf, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • User Content
  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Usage Data
  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Sändebudet
Magazines & Newspapers
Tidningen Hem och Skola
Magazines & Newspapers
Vård i fokus
Magazines & Newspapers
Österbottniska Posten
Magazines & Newspapers
VVS-tidningen
Magazines & Newspapers
Pensionärsförbundets tidning
Magazines & Newspapers