Tora Tactical Fitness 4+

Trainero.com

Designed for iPad

    • Free
    • Offers In-App Purchases

Screenshots

Description

Tora Tactical Fitness tarjoaa kokonaisvaltaista verkkovalmennusta erityisesti viranomaisalojen ammattilaisille sekä valintakokeisiin valmistautuville.

Vahvuutemme on moniammatillinen tiimi, jossa valmennus- ja fysioterapiaosaaminen yhdistyvät sotilas-, poliisi- ja pelastusalojen vankkaan kenttäkokemukseen. Tukeudumme myös eri alojen asiantuntijoihin, ja tuloksena on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen näkökulma toimintakykyyn sekä sen merkitykseen.

Päävalmentajina toimivat performance coach Juuso Aho sekä fysioterapeutti Vesapekka Larkkonen. Molemmat ovat entisiä erikoisjoukkosotilaita, joilla on myös kriisinhallintakokemusta Kosovosta, Afganistanista ja EU:n valmiusosastosta.Kaikessa mitä teemme, pyrimme ilmentämään arvojamme:


ErikoisjoukkohenkiErikoisjoukkohengen merkitystä sanana on vaikea selittää. Se on jatkuvaan kehittymisen halua tai Utin Jääkärirykmentin moton mukaisesti korkeammalle pyrkimistä ("Excelsior!"). Se on hyvää itseluottamusta yhdistettynä nöyrään asenteeseen, niin sanottua hiljaista ammattilaisuutta. Se on myös tovereista huolehtimista. Se on jotain, mikä saa samat haasteet voittaneet tuntumaan kuin perheenjäseniltä. Se on sitä, että vuosikymmeniä sitten yhdessä palvelleet kokevat yhä yhteenkuuluvuuttaa ja arvostavat omaa erikoisjoukkoperhettään. Erikoisjoukkohenki on jotain, mikä ei lähde ihmisestä pois, ja jotain mitä kovasti arvostamme.
Suurin osa Toran kanssa yhteistyötä tekevistä asiantuntijoista on suorittanut erikoisjoukkokoulutuksen, joten on luontevaa, että erikoisjoukkohenki on sisäänrakennettuna kaikessa, mitä teemme. Tuota henkeä haluamme välittää ja jakaa myös asiakkaillemme!


AsiantuntijuusUskomme, että kaiken toiminnan perusta on vankka perusymmärrys, jota omakohtainen kokemus opettaa soveltamaan. Valmennuksissamme liikunta-alan asiantuntijuus yhdistyy vankkaan viranomaisalojen osaamiseen ja tuntemukseen. Käytämme apunamme myös eri viranomaisalojen rautaisia asiantuntijoita sekä terveys- ja hyvinvointialalla työskenteleviä eri alojen ammattilaisia saavuttaaksemme valmennuksissamme mahdollisimman kokonaisvaltaisen näkökulman.


KokemusAinoastaan kokemus antaa mahdollisuuden soveltaa opiskelemalla hankittuja perustietoja ja ymmärtää perspektiivejä. Olemme ehtineet yhteisinä sotilasvuosinamme nähdä paljon. Olemme olleet hengenvaarallisissa tilanteissa ja harjoitelleet yhteistoimintaa eri viranomaisten kanssa kaikkein pahimman varalle. Olemme myös ylläpitäneet omaa fysiikkaamme hyvin erilaisissa paikoissa: esimerkiksi matkustajalaivan kannella, afganistanilaisella aavikolla ja monissa eri sotilastukikohdissa niin Suomessa kuin sen ulkopuolellakin.

Jossain vaiheessa oivalsimme, kuinka hyvä siirtovaikutus sotilaiden toimintakykykoulutuksella on. Sotilaiden ja varsinkin erikoisjoukkojen fyysiset ja henkiset vaatimukset ovat hyvin laajat ja monipuoliset, aivan kuten haasteet elämässä yleensäkin. Sotilaskoulutuksessa vaihtelevat urheilu- ja aktiivisuustaustat omaavat ihmiset tulee saada mahdollisimman hyvään kuntoon vähällä ajalla ja yksinkertaisilla välineillä. Näihin aineksiin olemme lisänneet omia kokemuksiamme huippu-urheilusta ja fysioterapiasta ja luoneet harjoitteluun lähestymistavan, johon uskomme erittäin vahvasti.


Jatkuva oppiminenErikoisjoukkohengen mukaisesti uskomme, ettei ihminen ole ikinä oppinut kaikkea. Aina on uutta opittavaa, uutta saavutettavaa ja uusia haasteita. Kehittyminen ja eteenpäin kulkeminen antavat elämälle merkityksellisyyttä, mutta ne myös auttavat meitä tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman hyvää palvelua nyt ja jatkossa.

What’s New

Version 7.7.80

Täysin uudistettu ulkoasu.

App Privacy

The developer, Trainero.com, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Health & Fitness
  • Contact Info
  • User Content
  • Identifiers
  • Usage Data

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness

You Might Also Like

Medical
Health & Fitness
Health & Fitness
Medical
Medical
Health & Fitness