Aberaeron‪.‬ 4+

Aberaeron Town Council

Designed for iPad

    • 1.0 • 4 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Aberaeron Town
Keep up to date with all things Aberaeron
Serving the community • Supporting local businesses • Guiding visitors
Aberaeron's unique digital pocket guide will make it easy to find out what’s going on in our town, with details of everything Aberaeron has to offer residents and visitors, from our vibrant community initiatives to the town’s boutique retail and hospitality scene.

Aberaeron is a free community app for everyone.
Serving the local community:
• Up-to-date information about what’s on, including pub gigs, charity events, family activities, and festivals.
• A living directory of Aberaeron businesses, public services, places of worship, community groups, clubs, and much more!

Supporting Aberaeron businesses:
• A space for businesses to share the latest events, offers, products, and services.
• A digital marketing tool to help build customer loyalty.

Guiding our visitors:
A unique pocket guide with information and offers to encourage people to shop in Aberaeron.
• Details of the exciting community events and activities that will bring visitors back to Aberaeron again and again.
• If you are visiting Aberaeron then download the App before you come and find out what’s going on, where to stay, and where to eat and drink,

By the community, for the community
Everything in its place and a place for everything
This app is bi-lingual - in Welsh and EnglishTref Aberaeron
Cael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth yn Aberaeron
Gwasanaethu'r gymuned • Cefnogi busnesau lleol • Tywys ymwelwyr
Bydd canllaw poced digidol unigryw Aberaeron yn ei gwneud hi’n hawdd darganfod beth sy’n digwydd yn ein tref, gyda manylion am bopeth sydd gan Aberaeron i’w chynnig i drigolion ac ymwelwyr, o’n mentrau cymunedol bywiog i leoliad manwerthu bwtîc a lletygarwch y dref.
Mae ‘Aberaeron’ yn ap cymunedol rhad ac am ddim i bawb
Gwasanaethu’r gymuned leol:
• Gwybodaeth gyfredol am yr hyn sydd ymlaen, gan gynnwys gigs tafarn, digwyddiadau elusennol, gweithgareddau teuluol a gwyliau
• Canolbwynt ar gyfer newyddion lleol
• Cyfeirlyfr byw o fusnesau Aberaeron, gwasanaethau cyhoeddus, mannau addoli, grwpiau cymunedol, clybiau a llawer mwy!
Cefnogi busnesau yn Aberaeron:
• Lle i fusnesau rannu'r digwyddiadau, cynigion, cynhyrchion a gwasanaethau diweddaraf
• Teclyn marchnata digidol i helpu i feithrin teyrngarwch cwsmeriaid
Tywys ein hymwelwyr:
• Arweinlyfr poced unigryw gyda gwybodaeth a chynigion i annog pobl i siopa yn Aberaeron
• Manylion y digwyddiadau a’r gweithgareddau cymunedol cyffrous a fydd yn dod ag ymwelwyr yn ôl i Aberaeron dro ar ôl tro.
• Os ydych chi’n ymweld ag Aberaeron yna lawrlwythwch yr ap cyn i chi ddod i ddarganfod beth sy’n digwydd, ble i aros, a ble i fwyta ac yfed.
Gan y gymuned, ar gyfer y gymuned
Popeth yn ei le a lle i bopeth
Mae’r ap yn ddwyieithog – Cymraeg a Saesneg

What’s New

Version 1.1

Performance Improvement

Ratings and Reviews

1.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

App Privacy

The developer, Aberaeron Town Council, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Usage Data

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Dyma Llandeilo
Reference
Cymdeithas Edward Llwyd
Reference
Fferm Ddiogel
Education
Beneath The Waves - Dan Y Môr
Education
HarpendenGuide
Reference
Ap Lles Aberystwyth Wellbeing
Education