Screenshots

Description

**Scroll down for English**

Mynediad cyflym, hawdd a diogel i wasanaethau Cyngor Gwynedd 24/7.

Defnyddiwch apGwynedd i ddweud am broblemau...

- Twll yn y ffordd
- Baw ci
- Goleuadau stryd
- Tipio anghyfreithlon

Gallwch atodi llun efo’ch neges a defnyddio eich lleoliad i roi gwybod union leoliad y broblem i ni. Os nad oes gennych chi fynediad i’r we pan yn llenwi’r ffurflen, bydd yn cael ei chadw a’i gyrru unwaith bydd cysylltiad ar gael.

Gallwch hefyd gael mynediad i nifer o wasanaethau eraill y Cyngor drwy apGwynedd. Er enghraifft archebu casgliad gwastraff gardd a thalu cinio ysgol.

Neu, defnyddiwch eich lleoliad er mwyn dod o hyd i’ch diwrnod casglu gwastraff, ceisiadau cynllunio lleol, y ganolfan hamdden neu lyfrgell agosaf i chi, a nifer o wasanaethau eraill.

Os oes gennych gyfrif Cyngor Gwynedd gallwch dracio eich ymholiad a derbyn diweddariadau. Dim cyfrif ar hyn o bryd? Gallwch greu un drwy apGwynedd!

---------------------------------------------

Quick, easy and secure access to Gwynedd Council services 24/7.

Use apGwynedd to report:

- Potholes
- Dog fouling
- Faulty street lights
- Fly tipping

You can attach a photo with your message, and use your location to pin point the exact location of the problem. If you don’t have internet access when filling the form it will be automatically saved and sent once you have connection.

You can also access many more services through apGwynedd, for example order your garden waste collection and pay school lunch.

Or, use your location to find your waste collection dates, local planning applications, nearest leisure centre or library and many more local services.

If you have a Gwynedd Council account you can also track your enquiry and receive updates. Don’t have an account? You can create one using apGwynedd!

What’s New

Version 1.1

Optimised keywords
Bug fixes

Ratings and Reviews

4.7 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

mjj48 ,

Dim yn gweithio

Mae’n bosib creu cyfrif, ond wedyn dim yn bosib mewngofndi.

Does dim ffordd mewnbynnu e-bost neu gyfrinair.

Dw i’n defnyddio IOS 12 ar iPhone a iPad.

Information

Seller
Cyngor Gwynedd Council
Size
13.2 MB
Category
Productivity
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Welsh

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Cyngor Gwynedd Council
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like